دسته‌بندی نشدهقزوینقزوین- سردبیر

۳۶ هزار شغل جدید در شهرک‌های صنعتی قزوین ایجاد می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: ۳۶ هزار شغل جدید با بهره برداری از طرح‌های در دست اجرای تولیدی از سوی سرمایه گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ایجاد می‌شود.

رضا صفاری گفت : ۳۶ هزار شغل جدید در بخش صنعت با بهره برداری از ۸۲۲ طرح تولیدی در دست ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین ایجاد خواهد شد.
میزان اشتغال واحد‌های تولیدی بهره بردار مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنغتی استان قزوین براساس پروانه بهره برداری آن‌ها حدود ۳۰ هزار نفر است.
پس از بهره برداری طرح‌های تولیدی در دست اجرا، مجموع اشتغال مستقیم نیروی کار در شهرک‌های صنعتی استان قزوین به حدود ۶۶ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: براساس پروانه‌های بهره برداری بیشترین میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی قزوین با ۱۱ هزار و ۸۱ نفر مربوط به شهرک کاسپین است و شهرک‌های لیا با ۹ هزار و ۸۹۷ نفر و حیدریه و آراسنج هرکدام با حدود ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در ردیف‌های بعدی قرار دارند.
پس از بهره برداری از طرح‌های در دست اجرا میزان اشتغال نیروی کار در شهرک صنعتی کاسپین به حدود ۱۹ هزار نفر و در شهرک صنعتی لیا نیز به بیش از ۱۶ هزار نفر خواهد رسید.
با توجه به سرمایه گذاری‌های بالای انجام شده در شهرک صنعتی خرمدشت تاکستان همچنین حجم اشتغالزایی در این شهرک پس از طرح‌های در دست اجرا به رقم قابل توجه ۱۲ هزار و ۱۵۰ نفر خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان میزان اشتغال در نواحی صنعتی این استان را نیز هزار و ۲۰۰ نفر خواند و گفت: پس از تکمیل و بهره برداری از طرح‌های تولیدی این نقاط، هزار و ۸۰۰ شغل جدید به آن‌ها افزوده و جمع اشتغال شان به سه هزار نفر افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به نقش شهرک‌های صنعتی در کنار تولید و تامین نیاز‌های جامعه به انواع کالا، اشتغالزایی این بخش را نیز قابل توجه دانست و یادآور شد: با هر اشتغال مستقیم در کارخانجات مستقر در شهرک‌های صنعتی برای یک تا دو نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا