هرمزگانهرمزگان- سردبیر

پاداش به کشاورزان هرمزگانی

برق رایگان ؛ پاداش کشاورزانی که به شبکه کمک کنند.

توانیر:
🔹به گزارش بازارکار به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق فصل تابستان امسال، امکان بهره‎مندی مشترکان کشاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق فراهم شده است.

🔹همه کشاورزان می‎توانند با عدم استفاده از برق چاه‎های کشاورزی به مدت ۵ ساعت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ (که در تفاهم‎نامه همکاری درج می‎شود) و انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از برق رایگان در مابقی ساعات شبانه روز استفاده کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا