اردبیلاردبیل- سردبیر

تخصیص سپرده‌های بانکی به استان اردبیل اصلاح می‌شود

با تلفیق ظرفیت‌های ملی و محلی در استان اردبیل باید اقدامات اساسی و مهمی را در راستای افزایش سطح کیفی زندگی مردم انجام داد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای هماهنگی ادارات تابع وزارت اقتصاد اظهار کرد: با توجه به پایین بودن سرانه درآمد استان اردبیل، اختصاص سپرده‌های بانکی به نسبت جمعیت استان اردبیل پایین است که این موضوع به‌صورت ویژه در مرکز بررسی و اصلاح خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اصلاحات رویه اقتصادی در استان اردبیل، باید کشاورزان را به بازارهای مورد نیاز وصل کنیم که با این اقدام شاهد تحولات جدی و اساسی در حوزه کشاورزی استان و کشور خواهیم بود.
خاندوزی بیان کرد: با تلفیق ظرفیت‌های ملی و محلی در استان اردبیل باید اقدامات اساسی و مهمی را در راستای افزایش سطح کیفی زندگی مردم و تبدیل پتانسیل‌های موجود استان اردبیل انجام داد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا