پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

بهره مندی از ظرفیت دانشگاه در پیشبرد اولویت های استاندارد در ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و اداره کل استاندارد استان تهران همکاری می کنند.

با هدف بررسی راهکارهای بهره مندی از ظرفیت دانشگاه در پیشبرد اولویت های سازمان های متولی استاندارد در ایران جلسه مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد.
به گزارش بازارکار، در این جلسه دکتر فریبرز مسعودی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به ایجاد کارگروه رتبه بندی صنایع غذایی، تجاری سازی خدمات دانش بنیان دانشگاه، ایجاد مراکز نوآوری تخصصی در این حوزه تاکید کرد.
در ادامه مهندس عباس نوری مدیرکل استاندارد استان تهران با توجه به ذکر اولویت های سازمان، در برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه با هدف اثر بخشی بیشتر، ضرورت استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه و ایجاد دفتر در پارک جهت گواهی محصولات شرکت های دانش بنیان توسط نماینده سازمان را مورد تاکید قرار داد.
طی این جلسه که با حضور مدیران و معاونین طرفین و چند تن از صاحبنظران و خبرگان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مقرر شد دفتر اداره کل استاندارد تهران در محل پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شود. همچنین، طرفین توافق کردند تا ضمن تعیین چارچوب های همکاری، در راستای پیشبرد اهدافی همچون ایجاد بانک اطلاعاتی و ارائه اطلس توانمندی های دانشگاه شهید بهشتی؛ تهیه فهرست اولویت های اداره کل استاندارد تهران بر اساس توانمندی های دانشگاه شهید بهشتی و تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های بین المللی در ایران به منظور تدوین استاندارد به کمک اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و همکاری جهت تدوین استانداردهای بین المللی تلاش کنند.
مشارکت در تدوین و بومی سازی استانداردهای بین المللی؛ کمک به تسریع صدور پروانه استاندارد برای اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و تاسیس کمیته تدوین استاندارد برای سنگ های مصنوعی از دیگر اهداف این همکاری هستمد.
همچنین مقرر شد طرفین در راستای ارتقاء کیفیت محصولات، رقابتی نمودن فضای کسب و کار و افزایش بهره وری، جهت تدوین دستورالعمل های رتبه بندی صنایع غذایی همکاری ویژه به عمل آورند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا