اخبار استخدامپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

امتیاز تاهل و فرزند آوری در استخدام استاد دانشگاه

امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها تصویب شد.

امتیاز تاهل و فرزند آوری در استخدام استاد دانشگاه

در صورت تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود.

امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها تصویب شد.هیئت عالی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در دویست و نود و دومین جلسه  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ با توجه به ابلاغیه  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ رئیس جمهور به شرح ذیل مصوب شد:

در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در صورت تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی اولویت با فرد متاهل است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا