دسته‌بندی نشده

برنامه های دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروهای آچار به دست است

دکتر پیش بین رییس دانشگاه علمی کاربردی غرب استان تهران درگفت وگو با بازارکار: برنامه های دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروهای آچار به دست است

دکتر پیش بین رییس دانشگاه علمی کاربردی غرب استان تهران دربازدید از غرفه معاونت آموزش وکارآفرینی درنمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه برنامه های دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروهای آچار به دست است گفت : تلاش ما این است که فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی افراد توانمند به عنوان تکنسین وآچار به دست باشند.
به گزارش بازارکارْ وی با تاکید براینکه تربیت نیروی تکنسین از الویت های دانشگاه علمی کاربردی است گفت ‌: تربیت نیروی آچار به دست می تواند نیازهای بازارکار را به خوبی پوشش دهد ونرخ بیکاری جوانان ودانش آموختگان را کاهش دهد .
دکتر پیش بین درتدوین دورهها وآموزش های جدید تاکید کرد وگفت :‌توسعه وتدوین دورههای آموزشی درسرفصل های مهارتی ازسیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی است و این سرفصل ها براساس نیاز جامعه ونیاز بازارکار طراحی وتدوین می شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا