پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد:سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است

تفاهم‌نامه همكاري‌ فی‌مابین موسسه کار و تامین اجتماعی و معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واقع در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دکتر رضا شریعت معاون وزیر تعاونْ کار و رفاه اجتماعی و رییس موسسه کار و تامین اجتماعی با اعلام اینکه جهاد دانشگاهی از دهه ها وسالهای پیش همکاری مستمر و موثر با یکدیگر داشته و دارند گفت: در حال حاضر که توسعه و اجرای سند زیست بوم اشتغال ماموریت اصلی وزارت تعاون و کار است این سند می تواند فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی باشد.
دکتر محمد صادق بیجندی نیز با اشاره به همکاری خوب جهاد دانشگاهی با مجموعه وزارت کار تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با همه توان و ظرفیت به تحقق اهداف و ماموریت های سند زیست بوم اشتغال کشور کمک خواهد کرد.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی  تصریح کرد: با توجه به ماموریت های موسسه کار و تامین اجتماعی در زمینه های آموزشی؛ پژوهشی و انتشاراتی بازارکار، اشتغال و کارآفرینی از یک سو و تجارب، ظرفیت های بالقوه و بالفعل معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در تدوین و پیاده سازی این برنامه ها و طرح ها،  تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه به امضاء رسید.
این تفاهم  با حضور دکتر رضا شریعت معاون وزیر تعاونْ کار و رفاه اجتماعی و رییس موسسه کار و تامین اجتماعی و دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به منظور توسعه کمی و کیفی اقدامات آموزشی، پژوهشی و استفاده بهینه از توانایی های علمی، آموزشی و پژوهشی طرفین به امضا رسید.
موضوع این  تفاهم‌نامه همکاری بهره مندی بهینه از ظرفیت های علمی، مدیریتی، تخصصی و کاربردی طرفین در پیاده سازی برنامه و طرح های مورد توافقْ،  هم افزایی و مشارکت در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه اشتغال و کارآفرینی ، همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی و  اطلاع رسانی در زمینه های بازارکار، اشتغال و کارآفرینی است.
براساس این گزارش،  انجام مطالعات کاربردی در زمینه های اشتغال و کارآفرینی در جهت ارتقاء شاخص های کلیدی بازارکار و کارآفرینی،  برگزاری نشستهای تخصصی مشترک متناسب با آخرین تحولات روز دنیا در حوزه ماموریتهای موسسه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  انجام همکاری های مشترک در زمینه های ترویج و فرهنگ سازی، آموزش و توانمندسازی با رویکرد هم افزایی و ایفای نقش سازنده در زیست بوم ملی اشتغال،  همکاری و هم اندیشی در شناخت مشکلات و مسائل اشتغال کشور و تدوین و ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی،  توسعه منابع انسانی ذیل برنامه های راهبردی موسسه از طریق تربیت کارشناس، مربی و مشاور و همکاری در تدوین برنامه های توسعه مهارت های بازارکار بویژه مهارت های آینده برای دانشجویان و دانش آموختگان،  همکاری در زمینه اشتغال دانش آموختگان مبتنی بر نیازهای حال و آینده و توسعه گفتمان و اجرای طرح های توسعه، حول محور آینده مشاغل و مشاغل آینده و چالش های آینده کار و … از زمینه همکاری موسسه کار وتامین اجتماعی با جهاد دانشگاهی است.
همچنین تعریف و تدوین طرحها و برنامه های کاربردی ذیل هر یک از همکاریهای مشترک و ارائه به موسسه،  بکارگیری ظرفیت های علمی و پژوهشی، آموزش و کارآفرینی در جهت تحقق اهداف و زمینه های همکاری،  ابلاغ تفاهم نامه به واحدهای جهاد در جهت پیاده سازی برنامه های مشترک در سراسر کشور،  اختصاص امکانات آموزشی، الکترونیکی و زیرساخت های مرتبط برای پیاده سازی برنامه های ترویجی و آموزشی مشترک،  استفاده از ظرفیت رسانه ای برای توسعه اطلاع رسانی برنامه های مشترک و تسهیل انعکاس اخبار و اطلاعیه های موسسه در هفته نامه بازار کار و سایر درگاههای جهاد اولویت دهی به اجرای طرحها و برنامه های مشترک تدوین شده با تخصیص اعتبار از زمینه های همکاری جهاد با موسسه کار و تامین اجتماعی است.
در همین راستاْ موسسه نیز در معرفی برنامه ها و اولویت های پژوهشی و آموزشی، حمایت در تدوین و اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی برای توسعه اشتغال دانش آموختگان، مشارکت دادن جهاد در ارتباطات با سازمانهای بین المللی بویژه  ILO  برای اجرای طرحهای مشترک، به اشتراک گذاری تجارب در زمینه های کار شایسته، آینده کار و تحقیقات و طرحهای اجرا شده، حمایت از ایجاد مراکز هدایت شغلی در مراکز آموزش عالی و دانشگاههای کشور، حمایت از برنامه های تربیت کارشناس، مربی و مشاور در زمینه های اشتغال و کارآفرینی، بهره مندی  از مدرسین و اعضای هیات علمی همکار موسسه توسط جهاد در دوره های  تعریف شده آموزشی، همت خواهد کرد.
بر اساس این گزارشْ، به منظور عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه، به ازای هر برنامه یا طرح، قرارداد همکاری با استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی در استان ها بین طرفین به امضا خواهد رسید.
مدت اين تفاهم‌نامه از زمان امضاء 3 سال بوده و پس از انقضای مدت و در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا