آموزش و مهارتاصفهاناصفهان- سردبیرکسب و کارهای نوپا

سمینارهای مدیریت کسب و کار و قوانین مالیاتی توسط مرکز آموزش های تخصصی شماره 7 جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد

به گزارش بازارکار ، مدیر مرکز آموزش های تخصصی مرکز شماره7 (خمینی شهر) معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری مابین معاونت آموزشی واحد صنعتی اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمینی شهر، دوره های تخصصی کار آفرینی و مدیریت کسب و کار و برگزاری دوره های مهارتی ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خمینی شهر، برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.

ابوالفضل کرمی افزود:  طبق تفاهم انجام پذیرفته دوره های 50 ساعته آموزش مبانی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار ویژه مددجویان متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی، با هدف ایجاد بینش و مهارت بمنظور راه اندازی کسب و کار و به حداقل رساندن چالش و مشکلات اداره کسب و کارها، برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت, در همین راستا 30 خرداد ماه سمینار آشنایی با دوره های مبانی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با حضور 80 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمینی شهر برگزار شد.

 کرمی عنوان کرد، 31 خرداد ماه نیز کارگاه آموزشی قوانین مالیاتی به مدت 4 ساعت ویژه 70 نفر از دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره)  که هم اکنون فعالیتی شغلی دارند، برگزار شد.

وی تصریح کرد: با هدف تثبیت مشاغل و پیشگیری از چالش و مشکلات شغلی این مددجویان دوره های متعددی برنامه ریزی و اجراء خواهد شد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا