هرمزگانهرمزگان- سردبیر

۱۷معدن هرمزگان با سرمایه گذاری ۱۷۵میلیاردریال به چرخه تولیدبازگشت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۱۷معدن هرمزگان با سرمایه گذاری ۱۷۵میلیارد ریال پارسال به چرخه تولید برگشت.

به گزارش بازار کار،خلیل قاسمی اظهار داشت: در یکساله ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ پروانه بهره برداری صنعتی با بیش از ۲۰ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری زمینه اشتغال بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر را فراهم کرده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ مو به ترتیب ۳۶ درصد در تعداد، یکهزار و ۷۱۲ درصد در میزان سرمایه گذاری و ۳۶۲ درصد در اشتغال رشد را شاهدیم.
وی به جوازهای تاسیس صادره پرداخت و افزود: ۶۸۷ فقره جواز با سرمایه گذاری بیش از ۱۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال گذشته صادر شده است که زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار و ۳۸۰ نفر فراهم خواهد شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ در تعداد ۱۷ درصد ، سرمایه گذاری ۲۲ درصد و اشتغال ۱۹ درصد رشد مشاهده می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تعداد گواهی کشف صادره معدنی را ۱۷ فقره با تناژ ذخیره ۷۸ میلیون تن اعلام کرد و افزود: در تعداد ۶ درصد و تناژ ذخیره ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته ایم.
قاسمی تمدید و صدور جواز و پروانه فنی مهندسی را نیز از مجوزهار مهم صادره در سال ۱۴۰۰ برشمرد و افزود در سال گذشته ۸ فقره در زمینه تمدید و صدور جواز پروانه فنی مهندسی صادر شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ می توان رشد ۱۴ درصد را شاهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه بحث احیاء واحدهای صنعتی پرداخت و اظهار داشت: ۲۳ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۶۶ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰۹ نفر در سال گذشته به چرخه تولید برگشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ درصد رشد در احیاء واحدهای صنعتی مشاهده می شود.
وی فعال سازی معادن را نیز از دیگر موارد مهم در این حوزه دانست و افزود: ۱۷ معدن با سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیارد ریال و اشتغال ۲۱۱ نفر در سال ۱۴۰۰ فعال و به چرخه تولید برگشت.
قاسمی با اشاره به ثبت اشتغال در سامانه رصد اعلام کرد: تعهد اشتغال این صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر بود که اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد برای حوزه های صنعت، معدن و تجارت استان ۱۱ هزار و ۴۲۷ نفر ثبت شده است.
وی در ادامه به مجوزهای صنفی پرداخت و اظهار داشت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ هزار و ۷۹۰ فقره مجوز صنفی صادر شده است که زمینه اشتغال ۱۶ هزار و ۹۷۷ نفر را فراهم نموده که به ترتیب ۷ درصد در تعداد و ۸ درصد در میزان اشتغال نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در بحث نظارت و بازرسی اعلام کرد: بیش از ۱۹۷ هزار فقره بازرسی در طول سال گذشته توسط بازرسان سازمان صورت گرفته که ۱۳ هزار و ۹۳۲ فقره پرونده به ارزش ریالی ۱۹۰ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
وی عملیاتی کردن سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا) بعنوان اولین استان در سطح کشور را از دیگر موارد مهم در این حوزه برشمرد و افزود: براساس ارزیابی صورت پذیرفته سازمان حمایت در خصوص گزارش ثبت عملیات بازرسی در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی با توجه به تعداد بازرس در اختیار ، هرمزگان به عنوان استان برتر در خصوص انجام فرایند بازرسی در سامانه مذکور ،معرفی گردید.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا