آموزش عالیاجتماعیدسته‌بندی نشدهنوآوری و کارآفرینی

گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال ۱۴۰۰

بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد بوده است.

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 1400، بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد 13.6درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل 0.6 درصد کاهش داشته است.
در سال 1400 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 40.3 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل 0.4 درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج گویای آن است که درسال 1400 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.8 درصد بوده است. این سهم در بین زنان به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود این شاخص نسبت به سال قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.
بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیش تر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش تر نشان می دهد که 37.8 درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت و بیش تر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندار کار می کنند؛ این شاخص نسبت به سال قبل 1.3 درصد افزایش داشته است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا