آموزش و مهارتاقتصادی و بازار سرمایهلرستانلرستان- سردبیر

بازاریابی برای فروش گیاهان دارویی در لرستان ضرورت دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بازاریابی برای فروش گیاهان دارویی در لرستان ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار بازار کار در لرستان، سید عماد شاهرخی در دیدار صمیمی با تشکل‌های بخش کشاورزی، اظهار کرد: هرچه تشکل‌های بخش کشاورزی قوی‌تر باشند توسعه در این بخش با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: به معاونین و مدیران کل دستگاه‌های تابعه تأکید شده در راستای توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی نهایت همکاری و تعامل را داشته باشند و تقویت این تشکل‌ها را نیز به اولویت‌های کاری خود اضافه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تأکید مقام عالی وزارت بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم تشکل‌ها بازوان توانمندی هستند که رشد و توسعه بخش کشاورزی استان لرستان کمک می‌کنند.

شاهرخی با اشاره به ضرورت بازاریابی برای فروش گیاهان دارویی، افزود: گیاهان دارویی برای لرستان یک فرصت است، در برنامه افق ۱۴۰۴ باید به ظرفیت ۱۲ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی برسیم لذا بازاریابی و ایجاد صنایع جانبی و فرآوری گیاهان دارویی باید در رأس کار تشکل مرتبط با کشت گیاهان دارویی باشد.

انتهای پیام

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا