آموزش های مهارتی و تخصصیآموزش و مهارتزنجانزنجان- سردبیر

ارائه 6390 نفر-دوره آموزش مهارتی طی 3 ماهه اول سال‌جاری در زنجان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: رویکرد این اداره‌کل به سمت ارتقای کیفی و آموزش‌های منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار کار به نقل از موج‌رسا، محمدرضا انصاری اظهارکرد: افراد برای کسب شایستگی‌های شغلی در جامعه باید آموزش‌هایی مرتبط با شغل خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که توسعه روزافزون مراکز آموزشی، دسترسی کارآموزان به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را آسان‌تر کرده اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش‌ها رویکرد این اداره کل را به سمت ارتقای کیفی و آموزش‌های منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است.

انصاری افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان برنامه‌های عملیاتی آموزشی خویش را با هدف بهبود کارآیی نظام آموزشی در راستای محورهایی از جمله اعتبارسنجی مراکز دولتی و غیردولتی، رهگیری اشتغال مهارت‌آموختگان، وجود تیم‌های سیار آموزشی در بخش مناطق محروم، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستایی، زندان و پادگان و اجرای دوره‌های آموزشی در سطح مهارت‌های پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بنا نهاده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح توانمندسازی روستاییان و توسعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم، اجرای دوره‌های آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف، احیای نظام استاد – شاگردی در قالب اجرای آموزش های مهارتی در محیط واقعی کار، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی نیز بخش دیگری از محورهای برنامه عملیاتی آموزش‌های مهارتی این اداره کل است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: عملکرد آموزش مهارتی این اداره کل در 3 ماهه اول سال جاری 4.451 نفر-دوره به میزان 887.479 نفر-ساعت در بخش دولتی و 1.939 نفر-دوره به میزان 367.934 نفر-ساعت در بخش غیردولتی بوده است.

وی با اشاره به عملکرد آموزش مهارتی 3 ماهه اول سال‌جاری به تفکیک گروه‌های هدف در بخش دولتی گفت: 909 نفر-دوره به میزان 83.197 نفر-ساعت در بخش آسیب‌دیدگان اجتماعی، 1.276 نفر-دوره به میزان 154.876 نفر-ساعت در بخش دانشجویان و دانش‌آموزان، 273 نفر-دوره به میزان 27.006 نفر-ساعت در بخش نیروهای مسلح، 1.377 نفر-دوره به میزان 471.322 نفر-ساعت در بخش متقاضیان مهارت‌آموزی، 498 نفر-دوره به میزان 74.726 نفر-ساعت در بخش روستایی و عشایری و 118 نفر-دوره به میزان 76.352 نفر-ساعت در بخش تیم‌های سیار و سکونتگاه‌های غیررسمی، آموزش مهارتی ارائه شده است.

انصاری با اشاره به عملکرد آموزش مهارتی 3 ماهه اول سال جاری به تفکیک گروه‌های هدف در بخش غیردولتی اظهار داشت: 1.306 نفر-دوره به میزان 300.468 نفر-ساعت به‌صورت متمرکز، 14 نفر-دوره به میزان 2.330 نفر-ساعت در بخش خرید خدمات، 602 نفر-دوره به میزان 64.642 نفر-ساعت در بخش صنایع و صنوف و 17 نفر-دوره به میزان 494 نفر-ساعت نیز در بخش متمرکز غیرشهری، آموزش مهارتی ارائه شده است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا