آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

برگزاري دوره هاي آموزشي براي نيروهاي متخصص شركت ها توسط فني و حرفه اي

جلسه نیازسنجی آموزشی های مهارتی نیروی کار متخصص در اشکذر برگزار شد

جلسه نیازسنجی آموزشی های مهارتی نیروی کار متخصص برای واحدها با حضور رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس فنی و حرفه ای و جمعی ازکارفرمایان و نماینده آنها در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه حسام پیتام رئیس اداره به نیازسنجی واحدها و شرکت ها به آموزش های مهارتی نیروی کار متخصص مورد نیاز شهرستان اشاره کرد و ضمن تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای گفت: شرکتها و واحدها بسته به نیروی متخصص مورد نیاز درخواست خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی به سازمان فنی و حرفه ای اعلام نمایند و همچنین با کاریابی شهرستان هماهنگ و درخواست های خود را هم جهت برگزاری دوره های تخصصی و هم تامین نیروی مورد نیاز داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای شهرستان در صورت توانایی برگزاری دوره های درخواست شده از سوی واحدها و شرکتها نسبت به برگزاری آن اقدام و در غیر اینصورت با اداره کل فنی و حرفه ای استان هماهنگ تا نسبت به برگزاری اقدام نماید.
درادامه مواردی از سوی حاضرین مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا