هرمزگانهرمزگان- سردبیر

مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم ،درنشست مدیران مراکز رشد واحد های فناوری کشور

*مراکز رشد* به عنوان حلقه میانی مهم در رشد واحدهای نوآور کنند

به گزارش بازار کار به نقل از ،دکتر امید رضایی‌فر در نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور که با همکاری *معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم* در *شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان* برگزار شد، گفت: مراکز رشد به عنوان یک حلقه میانی مهم در رشد واحدهای نوآور باید نقش آفرینی کنند. تحویل گرفتن ایده‌های مجموعه‌های دانشگاهی و علمی و تبدیل کردن آن‌ به مجمو‌عه‌های قابل تجاری به عنوان یک فضای شتابدهی بسیار مهم، مورد مهم کارکردی مراکز رشد است. وی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: بهبود زیرساخت‌‌های *زیست‌بوم فناوری* باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا