پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور: حرکت آموزش عالی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین بسیار کند است

دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: آموزش عالی در ایران متناسب با نیاز بازار کار و تامین‌کننده نیازهای جامعه نیست و حرکت آن به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین بسیار کند است.