آگهی استخدام

استخدام در بانک رفاه کارگران

بانك رفاه كارگران با استعانت از خداوند متعال در راستاي توسعه خدمات بانكداري الكترونيك در نظر دارد به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود از ميان افراد واجد شرايط (آقا/خانم) با مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر، علوم كامپيوتر، مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فناوري اطلاعات، مهندسي صنايع درتمامي گرايش ها و مهندسي برق در گرايش هاي الكترونيك، قدرت و مخابرات، جهت به كارگيري در مشاغل تخصصي در شهر تهران از طريق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و رفتاري، تأييد صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، احراز توانايي ها و سلامت كامل جسمي، روحي و… در چارچوب قوانين و مقررات جاري خود به صورت قراردادي (بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي) دعوت به همكاري نمايد.

شرايط عمومي
• داشتن تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران (تابعيت مضاعف نداشته باشد)
• اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
• التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
• دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا داشتن كارت معافيت دائم غير پزشكي حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام (كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد)
• خانواده هاي معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران براي استفاده از سهميه ايثارگران مي بايست به تكميل بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند
• متولدين 1370/1/1 به بعد
• مدت خدمت نظام وظيفه براي آقايان به حداكثر سن استخدام افزوده خواهد شد
• متقاضياني كه داراي سوابق ذي ربط در سازمان ها و شركت هاي معتبر مي باشند، متناسب با سابقه كاري پنج سال به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد. ليكن؛ چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه كار ارائه شده توسط متقاضي از نظر بانك مورد قبول نمي باشد؛ بانك مجاز است در صورتي كه با لحاظ نمودن سابقه موصوف، سن استخدامي متقاضي مطابق با شرط سن در بازه مورد قبول قرار گرفته است؛ فرآيند استخدام متقاضي را متوقف نمايد
• فارغ التحصيلان با حداقل معدل 14 تمام
• تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان استخدامي مي بايست تا تاريخ پايان مهلت ثبت نام (1400/11/20) باشد
• مدارك تحصيلي متقاضيان براساس قوانين و مقررات جاري بانك مي بايست مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد
• دانشگاه‌هاي مورد پذيرش: تمامي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد
• برخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني و توانايي لازم براي انجام كار در بانك به تشخيص بانك و مطابق با دستورالعمل پزشكي بانك
• عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
• عدم اشتهار به سوء رفتار، فساد اخلاقي و نداشتن محكوميت كيفري مؤثر
• عدم محروميت از استخدام در ادارات و سازمان ها
• عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در ساير سازمان ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و …
• تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه يا صدور كارت معافيت دائم غير پزشكي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام (1400/11/20) باشد
• افراد متقاضي استخدام مي بايست بومي استان تهران باشند، احراز بومي بودن داوطلبين استخدام به شرح يكي از موارد ذيل صورت خواهد پذيرفت :
o شهر محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب در استان تهران باشد
o دارا بودن مدرك ديپلم داوطلب ازاستان تهران جهت احراز محل سكونت
o ارائه سند مالكيت ملك دراستان تهران به نام داوطلب، پدر، مادر و يا همسر داوطلب
o ارائه (اجاره نامه/اجاره نامه هاي) داراي كد رهگيري در 5 سال گذشته (منعقد شده قبل از تاريخ آگهي استخدام) در استان تهران، به نام داوطلب، پدر، مادر و يا همسر داوطلب
o دارا بودن سوابق بيمه تامين اجتماعي در استان تهران به مدت دو سال

نحوه ثبت نام داوطلبين در آزمون كتبي
• متقاضيان مي بايست از تاريخ شروع ثبت نام (9 بهمن ماه1400) به سايت بانك رفاه كارگران به آدرس اينترنتي www.refah-bank.ir مراجعه و نسبت به تكميل اطلاعات خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه (با عنوان دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران) اقدام نمايند
• حداكثر مدت ثبت نام از تاريخ درج آگهي به مدت دوازده (12) روز است. مهلت ثبت نام پايان روز چهارشنبه 1400/11/20 خواهد بود
• ثبت نام در آزمون كتبي صرفاً از طريق سايت معرفي شده انجام مي پذيرد و به درخواست هاي ارسالي از ساير روشها ترتيب اثر داده نخواهد شد
• متقاضيان واجد شرايط به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال به عنوان هزينه ثبت نام در آزمون استخدامي بانك رفاه كارگران از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام پرداخت نمايند
• هزينه شركت در آزمون و مدارك متقاضيان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد
• كارت شركت در آزمون متعاقباً براي مشاهده و پرينت از تاريخ 1400/11/25 بر روي سايت ثبت نام قرار خواهد گرفت
• صدور كارت شركت در آزمون به منزله تأييد اطلاعات ارسالي نمي باشد و شرايط احراز و مدارك داوطلبان بعد از آزمون، مجدداً بررسي خواهد شد
• زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخ 1400/11/29 و محل برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت ثبت نام اعلام مي گردد
• ثبت نام، زماني تكميل مي باشد كه مراحل با موفقيت انجام شده و شماره كد رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد
• رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي اعلام شده از سوي ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا در روز برگزاري آزمون كتبي الزامي است
تذكرات مهم
• لازم به توضيح است استخدام نيروي انساني مورد نياز بانك بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل (مشتمل بر آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و رفتاري، گزينش، انجام معاينات پزشكي و …) انجام خواهد شد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل ياد شده، شرايط لازم را كسب ننمايند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان منتفي خواهد گرديد
• بانك پس از برگزاري آزمون كتبي، ارزيابي رفتاري و مصاحبه تخصصي، نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان به ترتيب از بالاترين امتياز كسب شده به ميزان مورد نظر خود اقدام خواهد كرد و قبول شدگان نهايي پس از موفقيت در ساير مراحل جذب از قبيل گزينش، معاينات پزشكي و گذراندن دوره‌هاي آموزشي به تعداد مورد نياز انتخاب خواهند شد
• شايان ذكر است موفقيت پذيرفته شدگان به تنهايي و در هر يك از مراحل آزمون، مصاحبه تخصصي و … به منزله پذيرفته شدن فرد متقاضي نبوده و مسئوليتي براي اين بانك ايجاد نخواهد كرد و پذيرش فرد متقاضي صرفاً منوط به گذراندن تمامي مراحل فرآيند استخدام در اين بانك خواهد بود. همچنين اين بانك در پيشبرد ادامه فرآيند استخدام افرادي كه علي رغم عدم وجود شرايط احراز متقاضيان در آزمون مزبور شركت نمايند هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت
• در صورت وجود مغايرت مدارك اخذ شده و يا عدم تطابق شرايط فرد متقاضي با شرايط تعيين شده بلافاصله در هر مرحله از مراحل جذب و اشتغال، ادامه فرآيند جذب متقاضي متوقف و ادامه همكاري با وي منتفي خواهد شد
• چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي و يا پس از استخدام و اشتغال به كار مشخص گردد متقاضي داراي مدرك تحصيلي پايين تر در آزمون شركت نموده، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد
• متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مي بايست رشته تحصيلي ايشان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با يكديگر مرتبط باشد
• بديهي است بانك رفاه كارگران در انتخاب هر يك از متقاضيان استخدامي بنا بر تشخيص خود و متناسب با نيازهاي سازماني بانك مختار است و گذراندن مراحل استخدامي هيچ گونه حقي براي متقاضيان از جهت استخدام آنان ايجاد نخواهد كرد
• پذيرفته شدگان آزمون استخدامي در صورتي كه در موعد مقرر بنا به هر دليل و در هر مرحله اي مراجعه ننمايند، عدم مراجعه آن ها به منزله انصراف از استخدام تلقي گرديده و حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت
• در صورت موفقيت در تمامي مراحل فرآيند جذب و به كارگيري، تغيير استان مربوطه امكان پذير نمي باشد

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا