آگهی استخداماخبار استخداماستخدامتهران

استخدام يك نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان درشركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

                                                      دعوت به همكاري

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط ” يك نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان” جمعاً ۷ نفرجهت استخدام از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس mpco.sharif.ir مراجعه نمايند.

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف
 

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا