آموزش و مهارتاقتصادی و بازار سرمایه

تاسیس نمایندگی انجمن مدیریت سیز ایران در استان هرمزگان

نمایندگی انجمن مدیریت سبز ایران در استان هرمزگان، در کارخانه گندله سازی مادکوش تاسیس شد.

به گزارش بازار کار ، در راستای ضرورت ارتقا دانش مدیریت سبز در استان هرمزگان، دفتر انجمن مدیریت سبز ایران در شرکت مادکوش تصمیم بر آن دارد تا بتواند تیم کارشناسی، ارزیابی و ممیزی مدیریت سبز را برای صنایع و دستگاه های اجرایی تربیت نماید.
بدین منظور تفاهم نامه ای در مرداد ماه سال جاری در شرکت مادکوش منعقد گردید تا برنامه ها، اهداف و سیاست های توسعه دانش مدیریت سبز طرح ریزی و اجرا گردد .
این تفاهم نامه در حضور مدیر کل و معاون محیط زیست انسانی استان هرمزگان و برخی مدیران ارشد شرکت گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، فی مابین مدیرعامل شرکت گندله سازی مادکوش و ریاست انجمن مدیریت سبز ایران، امضا گردید تا با انجام این مهم سیاست های مسئولیت پذیری زیست محیطی و مسئولیت های اقتصادی را به طور همزمان در استان هرمزگان توسعه داده شود.
براساس مفاد تعریف شده در این تفاهم نامه، مجموعه ای از همایش، آموزش و تولید محتواهای علمی و فرهنگی در طول سال در استان هرمزگان شکل خواهد گرفت.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا