آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

طرح “سرباز صنعت” در دستورکار دانشگاه آزاداسلامی یزد

رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: راه اندازی دانشکده مهارت و کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد راهی برای تربیت و تأمین نیروی متخصص بخش صنعت استان است.

ابوالفضل داوودی رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: دومین مرحله حضور دانشجو در کارگاه‌های معین اصناف مختلف در کنار استاد کار خواهد بود که در حال تدوین نظام نامه‌ای برای انتخاب و تجهیز کارگاه‌های معین برای حضور نیرو‌های جوان هستیم.

او می گوید: ارزشیابی دانشجویان در این دانشکده بر اساس کسب مهارت و ارزیابی استاد کار سنجیده می‌شود و دانش نامه پایانی هم با امضای فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، یکی دیگر از مزایای دانشجویان دانشکده مهارت و کارآفرینی را دارابودن بیمه تأمین اجتماعی با سابقه شغلی از سوی دانشگاه و بدون قطع بیمه خانواده دانشجو بیان کرد و گفت: دانشجویان این دانشکده از بیمه حوادث همچون دیگر دانشجویان دانشگاه آزاد نیز برخوردار خواهند شد.

داوودی گفت: طرح دیگری با عنوان سرباز صنعت یا سرباز صنف را در حال بررسی داریم که اگر این طرح تصویب شود دانشجو پس از پایان تحصیل، دوره سربازی را در بخش صنعت می‌گذراند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا