آموزش و مهارتاجتماعیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیاننوآوری و کارآفرینییزدیزد- سردبیر

حوزه دانش‌بنیان جانشین و جایگزین قطعی توسعه مبتنی بر منابع و توسعه فیزیکی در استان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: استان یزد یکی از استان‌های پیشرو در حوزه دانش‌بنیان بوده و به زودی در این حوزه سرآمد کشور خواهیم شد.

دهقانی‌زاده گفت: در دولت جدید بستر‌های رشد و توسعه این حوزه فراهم است، و با رهنمود‌ها و حمایت‌های استاندار یزد وضعیت متفاوتی در حوزه دانش‌بنیان در استان ایجاد شده و امیدواریم با هم‌افزایی همه اجزای این اکوسیستم آینده‌ای روشن در این حوزه را پیش رو داشته باشیم تا بتوان به اهداف و چشم‌انداز‌های حوزه دانش‌بنیان در استان دست پیدا کنیم.

او با قدردانی از زحمات مسئول پیگیری ویژه حوزه دانش‌بنیان در برنامه‌های تحولی استان، گفت: در فاز اول سند تحولی یزد نوین باحضور حداکثری صاحب‌نظران این حوزه ۲۸ پروژه طراحی شده است.

به گفته او هرچه در این حوزه جلوتر رویم عملکرد‌ها نمایان‌تر خواهد شد و امکان ارزیابی و پایش‌ها نیز بیشتر فراهم می‌شود، هر چند این مسائل به جمع بندی رسیده، اما نیاز به اصلاحات جزئی است که قطعا در ادامه راه لحاظ خواهد شد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا