اخبار استخدامپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهقزوینقزوین- سردبیر

طرح شهر دانشجو گامی نو در جهاد دانشگاهی قزوین

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت: طرح شهر دانشجو، باهدف پرورش و توانمندسازی دانشجویان در حوزه‌های علمی و تخصصی گامی نو در استان است که در دانشگاه مادر استان به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و سپس به سایر دانشگاه‌ها تسری خواهد یافت.