آموزش عالیپیشنهاد سردبیر

تصویب ۳ آیین نامه ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تصویب سه آئین نامه مهم درباره ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: از پسادکتری صنعتی تا ۵۰ میلیون تومان حمایت می شود.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تصویب سه آئین نامه مهم درباره ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: از پسادکتری صنعتی تا ۵۰ میلیون تومان حمایت می شود.

به گزارش بازارکار، دکتر محمدرضا منظم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام مأموریت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه ارتباط با صنعت و جامعه گفت: اولین نشست ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های علوم پزشکی در بهار سال ۱۴۰۰ برگزار شد و اولین مأموریت این نشست تهیه آئین نامه گرنت ارتباط با صنعت بود. این مأموریت بر عهده دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. این آئین نامه تهیه، مصوب و ابلاغ شد و اجرایی نیز شده است.

آئین نامه گرنت ارتباط با صنعت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: آئین نامه گرنت ارتباط با صنعت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است و بر اساس آن افرادی که طرح‌های نیاز محور و تقاضامحور را انجام بدهند تقدیر شده اند و از طریق مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) به آنها گرنت داده شده است.

وی با اشاره به مصوبه پسادکتری صنعتی به عنوان دیگر مصوبات نشست‌های ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های علوم پزشکی یادآور شد: مصوبه پسادکتری صنعتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. مصوبه پسادکتری صنعتی یکی از مهمترین مصوبات این حوزه است.

برنامه حمایتی از مصوبه پسادکتری صنعتی برنامه در سال ۱۴۰۱

منظم افزود: این مصوبه سه تا ضلع مهم دانشگاه، دانش آموخته و صنعت دارد. دانش آموخته‌ای که درس خود را به پایان رسانده فرصتی دارد که بتواند با صنعت و دانشگاه تعامل داشته باشد. این تعامل زمینه اشتغال یا کارآفرینی را فراهم می‌کند. از سال ۱۴۰۱ برای مصوبه پسادکتری صنعتی برنامه حمایتی داریم و برای پسادکتری صنعتی که در هر یک از دانشگاه‌ها مصوب شود ۵۰ میلیون تومان حمایت مالی می‌کنیم. امیدواریم نهادهای دیگری از جمله معاونت علمی و نیماد نیز از این موضوع حمایت کنند.

موضوع «فرصت مطالعاتی صنعتی» در دستور کار وزارت بهداشت

وی یادآور شد: مأموریت سوم دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه ارتباط با صنعت، موضوع «فرصت مطالعاتی صنعتی» بود که این موضوع در شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مصوب شده و با توجه به بین بخشی بودن مصوبه، موضوع باید بین حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی مطرح شود و مصوبه شورای گسترش را اخذ کند. مکاتبه شده است که این موضوع در شورای معاونان وزارت بهداشت مطرح شود و در سال ۱۴۰۱ مصوب می‌شود.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مأموریت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه ارتباط با صنعت که قرار است در سال ۱۴۰۱ نهایی شده و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: موضوع توانمندسازی ارتباط با صنعت در حوزه اساتید، دانشجویان و مدیران در سال جدید اجرایی می‌شود.

طرح آئین نامه حقوقی طرح‌های ارتباط با صنعت در دستور دانشگاه‌ها

وی گفت: مصوبه دیگری هم داشتیم که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این مصوبه طرح آئین نامه طرح‌های ارتباط با صنعت است که دانشگاه علوم پزشکی تبریز آن را برعهده داشت. این آئین نامه قرار است مشکلات حقوقی طرح‌های ارتباط با صنعت را مرتفع کند. علت متوقف ماندن آن در شرایط فعلی این است که نیاز به تغییر ساختار در دانشگاه‌ها دارد و بعد از هماهنگی‌های لازم به تصویب نهایی می‌رسد.

منظم اظهار داشت: بخش‌های دیگر هم در حال آماده سازی است. از جمله ارزشیابی مراکز رشد بر اساس محور فناوری که برعهده دانشکده علوم پزشکی لارستان است. بهار سال ۱۴۰۱ پس از هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مصوب می‌شود. از این پس مدل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی تغییر می‌کند و در مدل جدید نگاه ارتباط با صنعت و فناوری پررنگ‌تر از مقاله می‌شود.

اتصال به سامانه ساتع با همکاری وزارت علوم

وی با اشاره به اتصال به سامانه ساتع از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: این موضوع را با وزارت علوم پیش بردیم. بخشی از این کار به دلیل تغییراتی که در شورای عالی عتف اتفاق افتاده است فعلاً متوقف شده و نشستی با دبیر جدید شورای عالی عتف داشته ایم و امیدواریم تا نشست بعدی پیشرفت‌های برای ساتع داشته باشیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت موضوع ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های علوم پزشکی را به شکلی نهادینه کرده ایم که یک گروه مخصوص این موضوع تشکیل دادیم. این گروه جدید موضوعات انتقال فناوری را پیگیری می‌کند تا بحث ارتباط با صنعت در حوزه سلامت پررنگ‌تر شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا