اجتماعیدسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیان

تولید اطلس نیازها و ظرفیت‌های فناوری کشور

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این‌که ساماندهی و تسهیل فرآیند انتقال فناوری به کشور و جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های پژوهشی یکی از ماموریت‌های کارگزاران فناوری است، از تولید اطلس نیازها و ظرفیت‌های فناوری کشور خبر داد.


به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، مهدی قلعه‌نوی، رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره جذب کارگزاران انتقال فناوری، گفت: کارگزارن انتقال فناوری بازیگرانی از زیست‎بوم فناوری و نوآوری هستند که می‌توانند جذب سرمایه داخلی و خارجی، انتقال فناوری به کشور در حوزه‌های مورد نیاز و احصاء نیازهای فناوری کشور در حوزه‌های مختلف برای ساماندهی فرآیند جذب و انتقال فناوری به کشور را محقق کنند.
وی افزود: این افراد در کنار شناسایی نیازهای فناورانه به تسهیل فرآیند اجرایی‌سازی پروژه‌های انتقال فناوری به کشور کمک می‌کنند. کارگزاران انتقال فناوری قرار است در زمینه شناسایی و مطالعه جامع نیازها و دستاوردهای فناوری کشور در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته جهت تولید اطلس نیازها و ظرفیت‌های فناوری کشور، شناسایی منابع و مراکز خارجی متمایل به انتقال فناوری، مشارکت در فرایند انتقال فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان، مشارکت و تامین سرمایه برای فناوری‌های ارائه شده از طرف‌های خارجی و شناسایی و جذب متخصصان و کارآفرینان خارجی برای انتقال دانش فنی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری کمک کنند.
به نقل از معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، قلعه‌نوی ادامه داد: این کار به شناسایی و ارتباط‌گیری با سازمان‌ها و مراکز انتقال فناوری خارج از کشور، شناسایی مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های مبدا فناوری در خارج از کشور و مشارکت در تامین فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، مشارکت در تامین و جذب سرمایه داخلی و خارجی برای پروژه‌های انتقال فناوری، مشارکت در فرآیند فروش فناوری و دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های خارجی و مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص خارجی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای انتقال دانش فنی منجر خواهد شد.
رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: همه افراد و شرکت‌های متقاضی برای شرکت در فراخوان می‌توانند با این مرکز همکاری کنند و طرح‌های خود را ارائه دهند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا