آموزش و مهارتهرمزگانهرمزگان- سردبیر

 توسعه آموزش عالی به صورت هدفمند و متناسب با توسعه هرمزگان ، همزمان با سند توسعه علم و فناوری در استان

رییس مجتمع آموزش عالی میناب گفت:‌وزارت علوم شورایی به عنوان مدیریت آموزش عالی در این استان تشکیل داده است که می‌توان از ظرفیت آن برای این منظور استفاده کرد و توسعه آموزش عالی را به صورت هدفمند و متناسب با توسعه هرمزگان پیش برد و همزمان هم سند توسعه علم و فناوری این استان را اجرایی کرد.

به گزارش بازارکار، عباس مرادی اظهار داشت: آغاز بکار آموزش عالی در هرمزگان با برنامه‌های توسعه‌ای که در این استان اجرایی شده همخوانی ندارد و هر کدام مسیر خود را بدون توجه به دیگری رفته‌اند.

وی ادامه داد: چنانچه تاریخچه صنعت و آموزش عالی را با هم مقایسه کنیم به مسیرهای متفاوت این ۲ پی می‌بریم و اگر بخواهیم از مواهب توسعه برای اشتغال بهره‌مند شویم راهی به جز تحول در آموزش عالی پیش رو نداریم.

وی اضافه کرد: وزارت علوم شورایی به عنوان مدیریت آموزش عالی در این استان تشکیل داده است که می‌توان از ظرفیت آن برای این منظور استفاده کرد و توسعه آموزش عالی را به صورت هدفمند و متناسب با توسعه هرمزگان پیش برد و همزمان هم سند توسعه علم و فناوری این استان را اجرایی کرد.

رییس مجتمع آموزش عالی میناب با اشاره به اینکه از اعضای تهیه کننده سند آمایش هرمزگان بوده است، تأکید کرد: اگر قرار است سند آمایش هرمزگان محقق و مشکل‌های استان حل شود و ماموریت‌های ملی هم تحقق یابد بایستی اسنادی همچون سند آمایش هرمزگان و سند علم و فناوری استان به درستی و منطبق بر یکدیگر اجرایی شود، آنگاه در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال قدم‌های جدی برداشته‌ایم و افزایش سرمایه‌گذاری در هرمزگان منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

وی گفت: این واقعیت وجود دارد که افزایش سرمایه‌گذاری در هرمزگان منجر به افزایش بیکاری شده است و اکنون تناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در هرمزگان با میزان اشتغال وجود ندارد.

وی اضافه کرد:‌ چنانچه این میزان سرمایه‌گذاری در هر استان دیگری انجام می‌شد شاید میزان بیکاری آن به شدت کاهش می‌یافت اما نرخ پایین اشتغال، مشکلی است که باید نسبت به حل آن اقدام کرد.

رییس مجتمع آموزش عالی میناب یادآور شد:‌ هرمزگان به دلیل موقعیت خاص خود عرصه اجرای برنامه‌های کلان ملی بوده و بسیاری از اهداف ملی توسعه در این استان پیگیری می‌شود که دلیل نبود تناسب بین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده و میزان اشتغال ایجاد شده در این استان به ‌بی‌توجهی به نیروی انسانی باز می‌گردد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا