آموزش عالیدسته‌بندی نشدهنوآوری و کارآفرینی

تدوین و بازنگری رشته‌های درسی با محوریت مهارت‌افزایی و کارآفرینی

شروع فرآیند تدوین ١٢۵ عنوان برنامه‌درسی براساس نیازآفرینی و برنامه‌ریزی برای بازنگری ۱۰۴ عنوان برنامه‌های درسی موجود از ابتدای سال جاری، مبین اهتمام ما در تحقق این مهم است.


رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره تدوین رشته‌های جدید و بازنگری رشته‌های موجود با محوریت مهارت‌افزایی و کارآفرینی در این مرکز آموزشی گفت: شروع فرآیند تدوین ١٢۵ عنوان برنامه‌درسی براساس نیازآفرینی و برنامه‌ریزی برای بازنگری ۱۰۴ عنوان برنامه‌های درسی موجود از ابتدای سال جاری، مبین اهتمام ما در تحقق این مهم است.
دکتر حسین بلندی در نشست تخصصی برنامه‌ها و اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مهارت‌افزایی و هدایت شغلی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی تصریح کرد: اجرای موفق طرح هدایت شغلی دانشجویان و دانش‌آموختگان، مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی مشاغل حال و آینده، تدوین برنامه‌درسی باتوجه به آن، پیاده‌سازی در محیط‌های کاری با مشارکت خبرگان حوزه شغلی و نظارت بر کیفیت آن است.
وی افزود: براساس رسالت و ماموریت تعریف شده برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، متخصص و ماهر بخش‌های مختلف کشور در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تلاش می‌شود تمامی فرآیندهای آموزشی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در کشور پیاده‌سازی شود. در سال‌های گذشته، این ماموریت مسکوت و مغفول مانده و به درستی محقق نشده است.
دکتر بلندی تصریح کرد: مفاد آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم تدوین رشته‌های جدید و بازنگری رشته‌های موجود با محوریت مهارت‌افزایی و کارآفرینی تاکید کرده‌است؛ این در حالی است که تفکر حاکم بر دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، موجب پیشتازی در این عرصه شده است.
دکتر بلندی در ادامه به تشریح الگوهای طراحی شده و پیشنهادی دانشگاه جامع علمی کاربردی پیرامون مهارت‌آموزی و توان اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با دو رویکرد ارائه پودمان‌های تخصصی و امکان تحصیل همزمان پرداخت.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی به نقش کلیدی صلاحیت حرفه‌ای در تضمین عملکرد شغلی اثربخش حوزه‌های مختلف کسب و کار اشاره نمود و یکی از راه حل‌های اساسی مواجهه با چالش آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای را اعتبارسنجی کیفیت این آموزش‌ها مطابق استانداردهای شایستگی حرفه ای بازار کار و بهبود ارتباط منطقی بین آموزش و دنیای کسب و کار از طریق یک نظام منسجم با تعیین نقش و حوزه عملکرد ارکان آن دانست.
دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر حسین بلندی، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و جمعی از مدیران حوزه آموزش عالی کشور در نشست تخصصی برنامه‌ها و اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مهارت‌افزایی و هدایت شغلی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی که به صورت مجازی برگزار شد، حضور داشتند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا