اجتماعیاخبار استخدامدسته‌بندی نشدهنوآوری و کارآفرینی

آغاز روند بهبود فضای کسب و کار در سال 1400 کسب و کار به ریل اشتغالزایی بازگشت

شاید اگر منتقدان دولت سیزدهم، برنامه‌های اشتغالزایی این دولت را مطالعه می‌کردند، هرگز از واژه توهم برای ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون نفر استفاده نمی‌کردند.