آگهی استخدامدسته‌بندی نشده

استخدام مجتمع فولاد خراسان (استخدام جدید)

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان خراسان رضوی تعداد 170 نفر از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، مصاحبه روانشناختی، طب صنعتی و گزینش، به صورت قراردادی طبق قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.
لذا متقاضیان شرکت در آزمون میتوانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1401/07/20 به سایت اینترنتی مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکرشده و برنامه
زمانبندی ثبت نام (جدول شماره 1)، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمانبندی ثبت نام
نیازهای منابع انسانی
شرایط عمومی
– تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی
– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
– عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد.
– عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تائید مراجع ذیصلاح
– عدم اشتغال و تعهد خدمت در سایر سازمان­ها، شرکت­ها و دستگاه­های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی
– داشتن کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی
– داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی تا تاریخ 1401/07/30
‏- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت­های شغلی طبق تائید پزشک معتمد طب صنعتی
شرایط اختصاصی

جدول شماره 3 : شرایط اختصاصی متقاضیان

مقطع تحصیلیحداقل معدل کلحداکثر سنحداکثر سابقه کار(قابل پذیرش با پرداخت حق بیمه)حداکثر سن با احتساب سابقه کارو مدت خدمت سر بازیشرط بومی بودن
لیسانی۱۳۳۰۴۳۶بومی شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان
فوق‌دیپلم۱۴۲۸۴۳۴بومی شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان
دیپلم۱۳۲۶۴۳۲بومی شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان
شرایط مدرک تحصیلی
۱. دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. تبصره: مدارک تحصیلی معادل، مشروط و غیر مرتبط قابل پذیرش نیست و در صورت ارسال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲. مدارک تحصیلی دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس حسب مورد بایستی به تائید آموزش‌وپرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری رسیده باشد.
۳. تائید مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه­های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ‌التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، الزامی است.
۴. مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام نور می‌بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.
۵. افراد دارای مدارک بالاتر (به‌شرط دارا بودن سایر شرایط) می­توانند حداکثر در یک مقطع تحصیلی پایین‌تر شرکت نمایند. لذا بر این اساس مقاطع تحصیلی بالاتر صرفاً با شرایط ذیل امکان ثبت‌نام در آزمون را دارند:
الف- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی دیپلم شرکت می­نماید، حداکثر مدرک بالاتر مجاز به شرکت در آزمون، فوق‌دیپلم می­باشد و مدارک لیسانس و بالاتر، اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، مجاز به شرکت در آزمون مقطع دیپلم نمی­ باشند.
ب- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی فوق‌دیپلم شرکت می­نماید، حداکثر مدرک تحصیلی بالاتر مجاز به شرکت در آزمون، لیسانس می­باشد و مدارک فوق‌لیسانس و بالاتر: اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، مجاز به شرکت در آزمون مقطع فوق‌دیپلم نمی­باشند.
ج- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی لیسانس شرکت می­نماید، حداکثر مدرک تحصیلی بالاتر مجاز به شرکت در آزمون، فوق‌لیسانس می­باشد و مدارک بالاتر از فوق­ لیسانس، اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، مجاز به شرکت در آزمون مقطع لیسانس نمی­باشند.
تبصره: پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر در طول اشتغال تا 8 سال پس از تاریخ استخدام امکان پذیر نیست و پس از آن، پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر با توجه به دستورالعمل‌های داخلی شرکت، به‌شرط مرتبط بودن، قابل بررسی خواهد بود و در این خصوص تعهد محضری اخذ می­گردد.
۶. هر متقاضی صرفاً می­بایست در یک مقطع و گروه امتحانی (بر اساس جدول 2) ثبت‌نام و شرکت نماید.
شرط معدل
۱. داشتن حداقل معدل کل در مقطع دیپلم 13 (سیزده)، در مقطع فوق‌دیپلم 14 (چهارده ) و در مقطع لیسانس 13 (سیزده) الزامی می‌باشد.
شرایط سنی
۱. داشتن حداقل 18 سال سن تا تاریخ 1401/07/30
۲. حداکثر سن مجاز برای متقاضیان دیپلم 26 سال (متولدین 1375/07/30 بعد از آن)، فوق‌دیپلم 28 سال (متولدین 1373/07/30 و بعد از آن) و لیسانس 30 سال (متولدین 1371/07/30 و بعد از آن) می‌باشد.
۳. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز متقاضیان افزوده خواهد شد.
۴. به ازای هر سال سابقه کار (به‌شرط ارائه سوابق بیمه) یک سال و حداکثر 4 سال به سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۵. در هر صورت با احتساب کلیه تسهیلات سنی فوق، سن متقاضیان دیپلم از 32 سال، فوق‌دیپلم از 34 سال و لیسانس از 36 نباید بالاتر باشد.
۶. سابقه اشتغال متقاضیان شاغل در سایت فولاد خراسان به‌شرط ارائه سوابق پرداخت حق بیمه، به حداکثر سن آنان اضافه می‌گردد.
شرایط بومی
۱. نیروهای مورد نیاز در کلیه مقاطع تحصیلی (دیپلم، فوق­دیپلم و لیسانس) صرفاً از بین متقاضیان بومی شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان، انتخاب خواهند شد.
تبصره: متقاضیان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی محسوب می‌گردند:
الف: محل تولد متقاضی یکی از شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان باشد.
ب: محل تولد یکی از والدین متقاضیان، یکی از شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان، باشد و در حال حاضر در این شهرستان‌ها سکونت داشته باشند.
ج‏: حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی پایان دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان‌های مذکور گذرانده باشند.
د: محل تولد همسر متقاضی یکی از شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان باشد و در حال حاضر در این شهرستان‌ها سکونت داشته باشند.
مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام

متقاضیان از تاريخ درج اين آگهي حداكثر تا پايان روز 1401/07/20 فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).
الف‏-مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن
ب‏-واريز مبلغ 500،000 ریال (پانصد هزار ریال) به صورت الكترونيكي *وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
ج‏-تكميل فرم اینترنتی مشخصات و اطلاعات خواسته شده در سایت ثبت‌نام به طور صحيح و دقيق (دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت‌نام اينترنتي ضروري می‌باشد.)
مدارک لازم:
متقاضیان جهت ثبت‌نام حتماً مدارک ذيل را آماده نموده و فايل آن را به هنگام ثبت‌نام به همراه داشته باشند:
۱. اسکن عکس متقاضی (4*3)
۲. اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود.)
۳. اسکن مدرک تحصیلی (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط آگهی جذب
۴. اسکن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی(پشت و رو)
۵. اسکن سوابق کار با ارائه مستندات مربوط به سوابق بيمه ( اخذ پرینت از سایت اینترنتی تأمین اجتماعی قابل قبول می‌باشد.)
تبصره: مدارک مربوط به بند 5 برای متقاضیان استفاده کننده از بند 4 شرایط سنی الزامی می‌باشد.
۶. اسکن مدرک مربوط به بومی بودن (موارد آن در بند 7 شرایط اختصاصی ذکر شده است.)
لازم است متقاضیان گرامي در مرحله ثبت‌نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و پس از اعلام نتايج آزمون کتبی، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند.
هر فرد تنها حق ثبت‌نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.
تاریخ فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع بایستی قبل از تاریخ 1401/07/30 باشد.
تاریخ پایان خدمت سربازی و یا تاریخ صدور کارت معافیت بایستی قبل از تاریخ 1401/07/30 باشد.
به مدارک ناقص هیچ‌گونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

ثبت نام

دانلود دفترچه شرایط (کامل)
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 20 مهر 1401
اعلام اسامی واجد شرایط: 23 مهر 1401
دریافت کارت آزمون: 26 مهر 1401
زمان برگزاری آزمون: 29 مهر 1401
اعلام نتایج آزمون: 10 آبان 1401
مصاحبه فنی، تخصصی، روانشناختی: 21 الی 30 آبان 1401
آزمایشات و طب کار: 12 الی 20 آذر 1401
پذیرش نهایی و تشکیل پرونده: 29 آذر الی 3 دی 1401
آموزش های بدو استخدام و شروع بکار: 3 الی 10 دی 1401

جهت ثبت نام کلیک نمایید

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا