آموزش و مهارتمازندرانمازندران- سردبیر

انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی مازندران و اتحادیه تعاونی‌ تولیدی پوشاک

با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی تولیدی پوشاک مازندران، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش خبرنگار بازارکار ، در راستای طرح توسعه مشاغل خانگی، تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه تعاونی تولیدی پوشاک مازندران و جهاددانشگاهی استان منعقد و به امضاء مهندس محمد رضا شافعیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران و سید مهدی فانی، مدیر عامل اتحادیه رسید.
بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه با موضوع همکاری در خصوص توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت فعالین پوشاک از طریق بهبود تولید، تولید بدون کارخانه، اتصال به بازار و برندسازی پوشاک مازندران با هدف ارتقای کمیت و کیفیت و استانداردسازی و برندسازی، شبکه‌سازی مشاغل خرد و خانگی و اتصال به برندهای پوشاک میان جهاد دانشگاهی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه منعقد شده است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا