آموزش و مهارت

جای خالی شرکت های دانش بنیان درباره اکتشافات معدنی

به گزارش بازارکار و به نقل از بازار، بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به کاستی ها در زمینه اکتشافات معدنی در کشور بیان کرد: موضوع معادن و اکتشافات در آن، یکی از موضوعات اصلی در زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی است که باید به درستی و با دقت به آن توجه شود.

وی گفت: باید استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری شرکت های دانش بنیان درباره اکتشافات معدنی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: موضوع معادن در سالهای گذشته مغفول مانده است و حتی این موضوع در دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری در موضوع برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفت و ایشان به نمایندگان فرمودند که موضع معادن یکی از برنامه جدی نمایندگان باشد و نقشه راهی در این زمینه ارائه دهند تا مشخص شود دقیقا چه باید کرد.

وی ادامه داد:قطعا در کشور ظرفیت های شناخته نشده ای در زمینه معدن وجود دارد به ویژه در زمینه اکتشافات معدنی موفق نبوده ایم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: همچنین در زمینه مالکیت معادن و کسانی که معادن در اختیاراشان هست، اطلاعات دقیق و جامعی در زمینه اکتشافات نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازمند یک نگاه ویژه به بخش معدن هستیم بیان کرد: این مسئله هم در برنامه هفتم باید به صورت ویژه دیده شود و هم باید استفاده از فناوری های نوین در این بخش مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توجه به شرکت های دانش بنیان در موضوع اکتشافات ضرورت دارد، بیان کرد: در حال حاضر معادن مس، منگنز،کرومیت شناخته نشده ای در شهرستان جغتای وجود دارد که می تواند حوزه معادن را دچار تحول کند که باید به ان توجه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در زمینه فرآوردهای معدنی خام فروشی شود،بیان کرد: باید فرآوری محصولات معدنی مدنظر باشد . همچنین ما باید از فرصت ارتباط با کشورهایی اعم از چین و روسیه که در حوزه معدن فعال هستند، استفاده کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چین و روسیه می تواند شریک راهبردی ما در حوزه معادن باشند و ما باید از تعامل با آنها به درستی استفاده کنیم.

با اشاره به کاستی ها در زمینه اکتشافات معدنی در کشور بیان کرد: موضوع معادن و اکتشافات در آن، یکی از موضوعات اصلی در زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی است که باید به درستی و با دقت به آن توجه شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: موضوع معادن در سالهای گذشته مغفول مانده است و حتی این موضوع در دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری در موضوع برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفت و ایشان به نمایندگان فرمودند که موضع معادن یکی از برنامه جدی نمایندگان باشد و نقشه راهی در این زمینه ارائه دهند تا مشخص شود دقیقا چه باید کرد.

وی ادامه داد:قطعا در کشور ظرفیت های شناخته نشده ای در زمینه معدن وجود دارد به ویژه در زمینه اکتشافات معدنی موفق نبوده ایم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: همچنین در زمینه مالکیت معادن و کسانی که معادن در اختیاراشان هست، اطلاعات دقیق و جامعی در زمینه اکتشافات نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازمند یک نگاه ویژه به بخش معدن هستیم بیان کرد: این مسئله هم در برنامه هفتم باید به صورت ویژه دیده شود و هم باید استفاده از فناوری های نوین در این بخش مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توجه به شرکت های دانش بنیان در موضوع اکتشافات ضرورت دارد، بیان کرد: در حال حاضر معادن مس، منگنز،کرومیت شناخته نشده ای در شهرستان جغتای وجود دارد که می تواند حوزه معادن را دچار تحول کند که باید به ان توجه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در زمینه فرآوردهای معدنی خام فروشی شود،بیان کرد: باید فرآوری محصولات معدنی مدنظر باشد . همچنین ما باید از فرصت ارتباط با کشورهایی اعم از چین و روسیه که در حوزه معدن فعال هستند، استفاده کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چین و روسیه می تواند شریک راهبردی ما در حوزه معادن باشند و ما باید از تعامل با آنها به درستی استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا