آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

اقتصاد و اشتغال، آموزش جزو بخش‌های مهم است

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد از نقش آموزش برای بانوان و تاثیرگذاری در بهره وری و ارتقای کیفیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی یاد کرد

مهدیه سادات حسینی مطلق در نشست با حمید امامی کارآفرین و فعال اقتصادی با بیان اینکه بانوان امروزه نقش پررنگی در اقتصاد کشورمان دارند، اظهار کرد: همواره زنان یکی از پایه های مهم توسعه اقتصادی کشور هستند و در امور مختلف حضور تاثیرگذاری دارند.

وی با بیان اینکه در ابعاد مختلف اقتصاد و اشتغال، آموزش جزو بخش‌های مهم است، گفت‌: آموزش و تسلط در امور مختلف می‌تواند منجر به بهره برداری و ارتقای بهره وری در اقتصاد شود و ضمن استفاده بهینه از انرژی، منجر به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها برای بانوان شود.

وی با اشاره به اینکه دانش و تجربه فعالان اقتصادی و کارآفرینان بهترین مسیر آموزش برای بانوان است، گفت: زنان با توجه به افزایش آموزش پذیری و آموزندگی می‌توانند از آموزش ها و دوره های آموزشی در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند و همین مسئله می‌تواند نقطه قوتی برای بانوان باشد.

وی از لزوم برگزاری دوره های آموزشی اقتصادی و کارآفرینی برای بانوان یاد کرد و گفت: ارگانها و دستگاه های مرتبط می‌توانند فعالیت‌های متعددی در این حوزه داشته باشند و همراهی و همکاری در این زمینه بسیار موثر باشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا