تسهیلاتخراسان رضویخراسان رضوی- سردبیر

صندوق کارآفرینی امید بیش از ۲۶۷۸ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد

به گزارش بازارکار و به نقل از ایرنا، امین خوش قامت مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: این صندوق از ابتدای امسال تاکنون مبلغ ۲ هزار و ۶۷۸ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۳۶۹ هزار ریال تسهیلات به متقاضیان در این استان پرداخت کرده است.

وی افزود: این میزان تسهیلات برای هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و احتیاجات ضروری به متقاضیان در استان خراسان رضوی تعلق گرفته است.

وی در خصوص تسهیلات پرداخت شده به تفکیک سرفصل‌ها در این صندوق گفت: همچنین از ابتدای امسال تاکنون برای ۶۲۷ فقره پرونده مبلغ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

خوش قامت بیان کرد: برای سایر تسهیلات اشتغال از محل منابع صندوق توسعه ملی و تفاهم‌نامه‌های منعقده با دستگاه‌های اجرایی نیز برای ۲۶۲ فقره مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۳۶۹ هزار ریال تسهیلات از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان تسهیلات اعطایی در خصوص سفر رییس جمهور به خراسان رضوی در سال جاری، مبلغ ۱۹۱ میلیارد ریال برای ۲۸۹ پرونده بوده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: سایر تسهیلات ضروری پرداخت شده از محل منابع وجوه مردمی طی سال جاری نیز مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال برای ۳۹۶ پرونده بوده است.

خوش قامت افزود: امسال ۶۶۵ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۵۰۲ هزار ریال تسهیلات به ۵۶۹ متقاضی زن و مبلغ ۲ هزار و ۱۳ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۸۶۷ هزار ریال تسهیلات به هزار و پنج متقاضی مرد پرداخت شده است.

صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ به سه هزار و ۳۰۳ متقاضی مبلغ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا