خراسان رضویخراسان رضوی- سردبیر

وجود سرمایه نیروی انسانی بالا در مبحث شرکت های دانش بنیان

به گزارش بازارکار و به نقل از خبرگزاری شبستان، یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی در پنجاه و سومین جلسه قرارگاه اشتغال دانش بنیان خراسان رضوی با بیان اینکه باید مسائل هر بخش برجسته و با نگاه مساله محوری مشخص باشد و از طریق حاکمیت معرفی شود و شرکت های دانش بنیان ایده های خود را برای حل این مسائل ارائه کنند.

نظری با بیان اینکه سرمایه نیروی انسانی و همچنین مالی در خراسان رضوی به خوبی وجود دارد که در پردیس های تخصصی مربوطه باید به کار گرفته شود؛ گفت: تهیه فهرست مسائل باعث جهت دهی خراسان رضوی می‌شود و ایده‌های انتخاب شده باید در قرارگاه تخصصی تصویب شود.

 افزود: ظرفیت تشکیلاتی در ارتباط با موضوع دانش بنیانها به عنوان قرارگاه و توسط پردیس‌های دانش بنیان تشکیل شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بعد از ایجاد تشکیلات، سازماندهی مهم است تا بتوانند همه ظرفیت های حوزه دانش بنیان را با کمک حوزه های فناوری سامان دهی کنند تا هسته های فناوری در قالب قرارگاه، هدایت و مدیریت شوند.

وی گفت: رسالت قرارگاه، ارتباط با مجموعه ها با هدف تعیین و همچنین تبیین همه بخش های مرتبط با حوزه دانش بنیان که مشغول فعالیت هستند تعریف عملی پیدا می‌کند و برای این موضوع باید ضمن مشخص شدن سازمان حامی، تشکیلات متولی، بنگاه اقتصادی نقش آفرین و شرکت های دانش بنیان با هم متصل باشند.

نظری با بیان اینکه سرمایه نیروی انسانی و همچنین مالی در خراسان رضوی به خوبی وجود دارد که در پردیس های تخصصی مربوطه باید به کار گرفته شود که در نشست های توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها در حال انجام است؛ افزود: تهیه فهرست مسائل باعث جهت دهی خراسان رضوی می‌شود و ایده‌های انتخاب شده باید در قرارگاه تخصصی به تصویب برسد و در نهایت قابلیت نظارت و پیگیری وجود داشته باشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا