آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان: منابع انساني ابزار مهم توسعه

دكتر مجيد دهقاني‌زاده دبير جشنواره شهيد رجايي استان در اختتاميه اين جشنواره كه صبح روز گذشته در سالن تربيت معلم شهيد پاك‌نژاد برگزار شد از اهميت تحول در كشور و منابع انساني سخن گفت و آن را لازمه پيشرفت و توسعه دانست.

دكتر مجيد دهقاني‌زاده رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و دبير جشنواره شهيد رجايي در ابتداي اين نشست، انسان و منابع انساني را مهم و كليدي توصيف كرد و گفت: در ادبيات توسعه از اين دو به عنوان هدف و ابزار توسعه و پيشرفت ياد مي‌شود.
دكتر مجيد دهقاني‌زاده با تاكيد بر اينكه اين عنصر در قالب سيستم اداري و اجرايي نقش راهبري پيشرفت در هر جامعه‌اي را بر عهده دارد، اظهار داشت: انسان و منابع انساني با ابتكار و خلاقيت خود فرصت‌هاي جديد ارايه خدمت را در جامعه فراهم مي‌سازد.

ضرورت بر ايجاد تحول در ساختارها، شيوه‌هاي عملكرد و ارايه خدمت
دكتر دهقاني‌زاده تصريح كرد: بي شك پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز امروزي طبيعتا با چالش‌هاي متعددي نيز همراه خواهد بود كه نيازمند تحول در ساختارها، شيوه‌هاي عملكرد و ارايه خدمت است.
به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، بدون توجه به اصل تحول و به روزآوري ابزارها، صرف هزينه‌ و وقت گذاري طولاني هم نمي‌تواند رضايتمندي مخاطبان را در پي داشته باشد.
دكتر دهقاني‌زاده از كليد واژه تحول سخن گفت كه به كرات از سوي مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفته و محور و اساس مسير دولت سيزدهم است. وي بيان داشت: طبيعي است كه ايجاد تحول سخت بوده چرا كه نياز به تحرك و پويايي است و آرامش موجود را به هم خواهد زد اما با اين وجود ناگزير به ايجاد تحول هستيم.
دبير جشنواره شهيد رجايي استان يزد با اشاره به اهميت تحول در دستگاه‌هاي اجرايي و اداري گفت: قطعا هر دستگاه و نهادي حضور و وجود خود را در چرخه اقتصادي و اجتماعي كشور مفيد و غير قابل انكار مي‌داند كه بايد ديد از نظر ارباب رجوع و عناصر موثر در فضاي كسب و كار نيز همين ديدگاه است؟

سيستم اداري و اجرايي فربه، كم اثر و كم تحرك بوده و متناسب با نيازهاي امروزي نيست
دكتر دهقاني‌زاده افزود: برخي فعالان بخش توليدي كشور بر اين باورند كه سيستم اداري و اجرايي فربه، كم اثر و كم تحرك بوده و متناسب با نيازهاي امروزي نيست.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد با بيان اينكه كشور بايد به جايگاه برتر در منطقه برسد، گفت: براي رشد اقتصادي،كنترل تورم و ساماندهي هزينه‌ها، براي بزرگتر شدن سفره مردم و افزايش قدرت خريد خانوارها، براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، كاهش فاصله طبقاتي، ضريب جيني و آسيب هاي اجتماعي و حاشيه نشيني، افزايش فرزندآوري و اميد به زندگي و براي اينكه مردم احساس رضايت از خدمت داشته باشند، نيازمند تحول هستيم.

سازمان برنامه و بودجه بازوي كليدي و بي بديل رييس جمهور در پيشبرفت و توسعه كشور است
دكتر دهقاني‌زاده با تاكيد بر اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در سطح كلان سازمان برنامه و بودجه بازوي كليدي و بي بديل رييس جمهور در پيشبرد اهداف توسعه كشور است، تحول را از منظر اين سازمان توضيح داد و گفت: برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و نظارت سه كاركرد اصلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.
وي با توجه به اينكه نظارت در دو حوزه بودجه‌اي و برنامه‌اي تقسيم مي شود، اذعان داشت: تاكنون تمركز اصلي سازمان بر دو بخش بودجه‌ريزي و نظارت بودجه‌اي بوده و از حوزه برنامه‌ريزي و نظارت برنامه‌اي كه لازمه اصلي رشد اقتصادي و شاخص‌هاي كلان است، فاصله داشته است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا