آموزش و مهارت

ارتقا و توانمندسازي سرمايه انساني و ارتقاء زيرساخت‌هاي جذب و نگهداشت سرمايه انساني

در نوزدهمين نشست مركز راهبردي پيشرفت و عدالت استان كه صبح روز گذشته در سالن انديشه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان برگزار شد، گزارشي از اقدامات برنامه‌هاي تحولي حوزه سرمايه انساني يزد نوين تشريح شد.

در اين نشست گزارشي از اقدامات برنامه‌هاي تحولي حوزه سرمايه انساني يزد نوين ارايه و مورد بحث و بررسي اعضاي حاضر قرار گرفت.
در ادامه نيز مصوبات نشست هشتم مركز پيشرفت و عدالت استان در اين حوزه بررسي و گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين خصوص از سوي نمايندگان مسئول پيگيري‌هاي ويژه حوزه سرمايه انساني يزد نوين تشريح شد.

لازم به ذكر است، برنامه‌هاي تحولي حوزه سرمايه انساني يكي از ۱۵ محور برنامه‌هاي تحولي يزد نوين است كه در دو محور ارتقا و توانمندسازي سرمايه انساني و ارتقاء زيرساخت‌هاي جذب و نگهداشت سرمايه انساني نخبه تدوين شده و شامل ۹ پروژه است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا