آگهی استخدامدسته‌بندی نشده

استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده 33 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال 1397 از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید. مهلت ثبت نام تا 16 مهر تا 24 مهر 1401 می باشد.

ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز ( براساس طرح طبقه بندی مشاغل )
1 پزشک عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی تیپ 2 نوبران مرد / زن 1 دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای در رشته پزشکی عمومی
2 پزشک عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی تیپ 2 غرق آباد مرد / زن 1  

 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای در رشته پزشکی عمومی

شرایط عمومی
1- داشتن تابعیت ایران
2- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
5- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
6- داشتن سلامت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی با شوراهای طب کار دارای مجوز قانونی).
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از:
1- مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دانشکده و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها
2- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی
3- افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند
4- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند .
5- دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیل آگهی شده
6- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مندرج در آگهی (مدارک مرتبط با شغل آگهی شده)
تبصره 1: در صورتی که داوطلب دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، حسب نظر دانشکده مربوطه ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد پزشک خانواده خواهد بود.
تبصره 2: تشخیص مرتبط یا غیر مرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفا بر عهده واحد مهندسی مشاغل دانشکده بوده و ضروری است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده استعلام نمایند.
لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، داوطلب در هر یک از مراحل جذب، از انجام مرحله بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد.
شرایط اختصاصی
شرایط سنی داوطلبان
داشتن حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری (متولدین 1361/07/02 به بعد)
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهند شد:
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشد
ب) سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
ج) پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
د) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
ر) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال
ز) سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان 15 سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)
ذ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
چ) سنوات قراردادی با شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشکده یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان 5 سال (طبق سابقه بیمه)
ث) به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5 سال به سقف محدوده سنی اضافه میشود
ت) سابقه خدمت سربازی حداکثر به مدت 2 سال
نکته : مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بیشتر نخواهد بود.
سهمیه بومی
با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 99/6/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استان ها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم (1/4) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد .
ب- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری آنان یکی باشد
ج- داوطلب حداقل 4 سال از سنوات تحصیلی (در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان و پیش دانشگاهی) را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد.
د- داوطلب، پدر، مادر و یا همسر ایشان حداقل 4 سال سابقه پرداخت حق بیمه در قبال اشتغال در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشد.
د- در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.
نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:
1- مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
2- کارت ملی
3- شناسنامه عکس دار
4- گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخش نامه شماره 100/854 مورخ 1393/07/16  تمدید نموده اند.
5- گواهی مبنی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (اختیاری) که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر از محل جغرافیایی خدمت) می گذرانند.
3- لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی (برای کاهش شرایط سنی)
تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز:
با توجه به این که مدارک متقاضیان توسط دانشکده بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آزمون باشد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد و در صورت اعلام نتایج مصاحبه و حتی پذیرش نهایی، امتیاز اولویت با سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. ضمنا در صورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

ثبت نام

دانلود دفترچه شرایط (کامل) 
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 24 مهر 1401
دریافت کارت آزمون: 26 و 27 مهر 1401
زمان برگزاری آزمون: 29 مهر 1401

جهت ثبت نام کلیک نمایید

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا