آموزش و مهارتهرمزگانهرمزگان- سردبیر

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم و سازمان حفاظت محیط زیست

تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای حفاظت محیط زیست فیمابین پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد گردید.

به گزارش بازارکار، در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و ماده 14 سند ملی آمایش سرزمین مبنی بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست و مسئولیت های مشترک اجتماعی در ایجاد یک نظام جامع حفاظت از محیط زیست، این تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد گردید.

توسعه همکاری در جهت حفاظت و پایش محیط زیست، گسترش همکاری های علمی آموزشی و پژوهشی دو دستگاه، احیاء و بازسای ذخائر زیستی با ارزش خلیج فارس، ارتقاء دانش و فرهنگسازی جهت حفظ و نگهداری تنوع زیستی ساحلی دریایی، ایجاد مرکز بوم شناسی و پایش محیط زیست دریایی،  ایجاد بستر های مناسب جهت اجرای طرح های پژوهشی و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناوریهای نو و تدوین برنامه های پایش محیط زیست دریایی از اهداف این تفاهم نامه است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا