گزارش روز یزد

همکاری ۲۴۰ مشاور با کلینیک کسب و کار استان

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی یزد با اشاره به همکاری ۲۴۰ مشاور با کلینیک کسب و کار استان، گفت: از ابتدای سال حدود ۴۰۰ واحد صنعتی در قالب طرح پایش زیرظرفیت توسط کلینیک کسب و کار استان ارزیابی و پس از پایش بیش از ۱۶۰ واحد راکد و زیرظرفیت، نسبت به عارضه‌یابی ۲۴ واحد صنعتی تاکنون اقدام شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به برگزاری ۱۰ کلینیک سیار مشاوره صنعتی در استان، عنوان کرد: از ابتدای سال قریب به ۴۰۰ واحد صنعتی در قالب طرح پایش زیرظرفیت توسط کلینیک کسب و کار استان به صورت تلفنی یا مراجعه حضوری مورد ارزیابی قرار گرفته که پس از پایش بیش از ۱۶۰ واحد اعم از راکد و زیرظرفیت، تیم توانمندسازی کلینیک نسبت به عارضه‌یابی سریع و تکمیل مستندات ۲۴ واحدصنعتی اقدام کرده است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا