آموزش و مهارتاخبار استخدامدسته‌بندی نشده

تبعات کمبود پرستار در ICU بیمارستان ها

محمد میرزابیگی اظهار داشت: در بخش‌ مراقبت های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بد حال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛
تبعات کمبود پرستار در ICU بیمارستان ها
محمد میرزابیگی اظهار داشت: در بخش‌ مراقبت های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بد حال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند.
شفاآنلاین>سلامت>رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در بخش‌ مراقبت های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بد حال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند.
به گزارش شفاآنلاین:محمد میرزابیگی اظهار داشت: نقدی که به برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم، این است که صراحتاً بر خلاف قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری رفتار کرده اند. ظرف سه ماه گذشته تعداد زیادی نیروی پرستاری که در دوره کرونا فعال بودند و قرارداد آنها تمدید شده بود، دانشگاه‌ها با این پرستاران تسویه کردند.
وی افزود: در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، این برخورد با پرستاران جوان که در دوره اوج کرونا به مردم خدمت کردند، صحیح و انسانی نیست.
میرزابیگی ادامه داد: برای جبران کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور قاعدتاً باید با روند معقولی مجوزهایی به وزارت بهداشت برای استخدام‌ها داده شود.
وی افزود: اگرچه در اواخر دولت قبل هم مجوزهایی برای استخدام گرفته شد اما تمام مجوزها صرف تخت‌های جدید بیمارستانی شد، به طوری که ۳۰ هزار تخت در دولت قبل اضافه شد و اکثر نیروها جذب بیمارستان‌های جدید شدند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: با توجه به بحران کمبود نیروی انسانی در پرستاری، تعدیل پرستاران طرحی و شرکتی جایز نیست.
میرزابیگی ادامه داد: نیاز است کار جهادی که برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شد، برای تبدیل وضعیت و جذب نیرو نیز انجام شود.
وی با عنوان این مطلب که تبعات کمبود پرستار فقط متوجه پرستاران نیست، افزود: در زمان بحران کرونا که مردم از هم فرار می‌کردند، پرستاران در بیمارستان‌ها ماندند و با ۱۰ برابر ظرفیت خود خدمت کردند.
میرزابیگی گفت: در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بد حال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند. در اینجا سلامت مردم آسیب می بیند و سلامت مردم خط قرمز سازمان نظام پرستاری است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا