اجتماعیاقتصادی و بازار سرمایهدسته‌بندی نشدهکرمانکرمان- سردبیر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد بی اثری تحصیلات در بهره وری نیروی کار استان کرمان

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان می گوید: علی رغم اینکه سهم افراد تحصیل کرده در اشتغال افزایش یافته اما بهره وری نیروی کار تقریبا ثابت است و نشان می دهد نقش آموزش و تحصیلات در بهره وری نیروی انسانی دیده نمی شود که باید این موضوع ریشه یابی شود.

جعفر رودری پیش در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان با اشاره به آخرین شاخص های بازار کار، می گوید: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تا پایان سال گذشته، رشد اقتصادی استان کرمان ۴.۷ درصد بوده که نسبت به عدد برآوردشده بیشتر است.
به گفته او، نرخ رشد اشتغال استان ۲.۶ درصد و نرخ رشد جمعیت فعال حدود ۱.۹ درصد است و بالاتر بودن نرخ رشد اشتغال نسبت به ورودی بازار کار باید نرخ بیکاری کاهش یابد که آمار نشان دهنده این مهم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان می افزاید: نرخ فعالیت در تابستان سال گذشته ۴۰.۳ درصد بوده که اکنون به ۴۰ رسیده است اما نرخ بیکاری از ۱۱.۱ درصد تابستان سال گذشته به ۸.۱ رسیده است. سهم اشتغال بخش کشاورزی استان کرمان تقریبا دو برابر کشور است.
طبق اعلام او، نرخ بیکاری رده سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله استان کرمان در فصل تابستان امسال ۱۸.۷ درصد است که نسبت به متوسط کشوری دو درصد بیشتر است اما نسبت به بهار سال جاری دو واحد کاهش دارد.
رودری ادامه می دهد: نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ سال مردان ۱۳.۵ درصد و نسبت به بهار بهبود دارد و نرخ بیکاری در این گروه سنی بانوان استان ۴۴.۴ درصد است که این نرخ مطلوب نیست.
او با بیان اینکه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در استان کرمان پایین است، اظهار کرد: نرخ مشارکت در استان ۱۱.۶ درصد و نسبت به متوسط کشوری پایین تر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از بهره وری سخن به میان آورد و عنوان کرد: علی رغم اینکه بهره وری کشاورزی در کشور افزایش یافته اما استان کرمان از سال ۹۶ مقداری افت ارزش افزوده داشته و این می تواند به دلیل افت سطح ایستابی سفره های زیرزمینی و سطحی باشد.
«از سال ۹۷ تا ۹۸ در حوزه صنعت مقداری افت ارزش افزوده داشتیم اما بعد از آن بهبود می یابد و بخش معدن همانند بخش کشاورزی اما با شدت کمتر است و در حوزه صنعت انرژی و ساختمان از سال ۹۸ به بعد نسبت به قبل شرایط نسبتا خوبی داریم. ضمن اینکه روند اشتغال و ارزش افزوده در بخش خدمات می توانست بهتر باشد.» این بخش دیگری از سخنان رودری بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان می گوید: علی رغم اینکه سهم افراد تحصیل کرده در اشتغال افزایش یافته اما بهره وری نیروی کار تقریبا ثابت است و نشان می‌دهد نقش آموزش و تحصیلات در بهره وری نیروی انسانی دیده نمی شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا