آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

نیاز نسل جدید بر مهارت‌های نرم ، طرح و اجرای آن

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان یزد گفت: در علم سخت به ویژه در زمینه رباتیک، نانو و فضایی پیشرفت کرده ایم، ولی در موضوع نرم عقب هستیم.

محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در نشست استانی راهبری مدارس سمای استان یزد با نقدیر از مسئولان مدارس سمای استان گفت: در حوزه مهارت باید حواس ما به تنوع هم باشد و در تقسیم بندی بخشنامه مدارس سما خیلی زیبا وجود دارد که به مهارت‌ها را سخت و نرم تبدیل کرده است.

او تصریح کرد: وزن مهارت‌های سخت و نرم باید حفظ شوند و به سمت نرم بچرخد، زیرا مهارت‌های نرم کار سختی است.

دهقانی اشکذری ادامه داد: ما یک سیری در منابع انسانی رشته مدیریت داریم که در تاریخ تغییرات انسان‌ها را بررسی می‌کند به طور مثال از نظام برده داری شروع می‌شود و تا ارباب و رعیتی و سپس کارگر و کارفرما و کارمند ادامه می‌یابد که در بخش کارمند چهار مورد «منابع انسانی»، «سرمایه انسانی»، «سرمایه انسانی هوشمند» و «سرمایه انسانی هوشمند متغیر» را داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان یزد، با اشاره به تلاش غربی‌ها در امور پژوهشی بلند مدت گفت: از حجم کار پیمایشی غربی‌ها انسان شگفت زده می‌شود که چگونه یک پروژه ۲۰ ساله یا ۷۰ ساله را کلید می‌زنند و دنبال می‌کنند.

دهقانی اشکذری، خاطر نشان کرد: در علم سخت به ویژه در زمینه رباتیک، نانو و فضایی پیشرفت کرده ایم، ولی در موضوع نرم عقب هستیم در حالی که در نظرسنجی‌های جهانی در برخی مسائل از کشور‌های اسلامی نیزپایین ترهستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد، اظهار داشت: موضوع اول برای نسل جدید تنوع مهارت و تأکید بر مهارت‌های نرم است و موضوع دوم نیاز به طرح و اجرا برای آن مهارت دارد.

او تصریح کرد: نمی‌توان صرف چند جلسه مهارت نرم را اجرایی کرد، زیرا با دو ابزار ذوق و هنر باید با نسل جدید گفتگو کرد و برخی مهارت‌ها باید به صورت عملی در مدارس از همان ابتدایی آموزش داده شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا