اجتماعیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهقوانین ومقررات کار

یک مسئول وزارت اقتصاد: «دستفروشی» به کسب‌وکار رسمی تبدیل می‌ شود

رئیس ‌مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با اعطای شناسه یکتا به دست‌فروشان، حرفه دستفروشی به عنوان کسب و کار رسمی اعلام می‌شود.