پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

وزارت علوم مکلف به ارائه برنامه بازنگری در حوزه مهارتی شد

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: وزارت علوم مکلف شده با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای یک برنامه کلان برای بازنگری برنامه‌های مهارتی ارائه کند.

وزارت علوم مکلف به ارائه برنامه بازنگری در حوزه مهارتی شد

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: وزارت علوم مکلف شده با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای یک برنامه کلان برای بازنگری برنامه‌های مهارتی ارائه کند.

به گزارش بازارکار دکتر حسین بلندی گفت: طبق قانونی که در ماه‌های اخیراً ابلاغ شده است، وزارت علوم مکلف شده با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، برنامه‌ای برای روزآمدسازی و بازنگری برنامه‌های حوزه مهارت در کشور ارائه کند.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی خوشبختانه چند ماهی است که موضوع مذکور را در دستور کاری خود قرار داده و در حال حاضر ۱۰۴ برنامه دانشگاه در حال بازنگری است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: به برنامه‌هایی که دارای نیاز خیلی جدی تری نسبت به سایر برنامه‌ها در بازار کار است توجه کرده‌ایم و تعداد ۱۲۵ رشته جدید مهارتی در دانشگاه تعریف شده است.

به گزارش مهر، وظیفه دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزش مهارتی و تربیت نیروی انسانی برای اشتغال است و در حالی که در برخی از کشورها، آموزش عالی مهارتی ۷۰ درصد آموزش عالی را پوشش می‌دهد در کشور ما با وجود سهم ۳۰ درصدی در پوشش آموزش عالی مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور، تاکنون کمتر از نیمی از این هدف محقق شده و سهم آموزش مهارتی حدود ۱۴ درصد است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا