آموزش عالیآموزش و مهارتپیشنهاد سردبیرلرستانلرستان- سردبیر

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در جمع پژوهشگران پُراستناد یک درصد دنیا قرار گرفت

دکتر محسن ایزدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان، در جمع پژوهشگران پُراستناد یک درصد دنیا، قرار گرفت.

به گزارش بازار کار لرستان، در مهرماه ۱۴۰۱ فهرست پژوهشگران و محققان پُراستناد یک درصد دنیا، استخراج شده از پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کالریویت آنالیتیک (WOS)، توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) مورد تحلیل و پایش قرار گرفت.

براساس این تحلیل و پایش، ۸۴۰ پژوهشگر و محقق با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه‌های مختلف موضوعی، شناسایی شدند.

براساس گزارش تهیه شده، دکتر محسن ایزدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان، در فهرست پژوهشگران پُراستناد یک درصد دنیا (WOS_ ESI)، قرار گرفت.

در این گزارش، فهرستی از پژوهشگران پُراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، متعلق به شرکت کالریویت آنالیتیک (WOS)، در بازه زمانی ۱۰ ساله، آورده شده است.

لازم به ذکر است از بین ۲۲۸ دانشمند پُراستناد انتخاب شده، دکتر محسن ایزدی از دانشگاه لرستان، در حوزه موضوعی مهندسی، رتبه ۱۰۸ را با تعداد ۲۷۶۹ استناد، کسب کرده است.

انتهای پیام

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا