آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

برگزاری تورهای سرمایه گذاری جهت آشناسازی سرمایه گذاران با فرصت های موجود در استان

استاندار یزد گفت: باید یک منظومه و بسته مشخص عملیاتی با راهبردها، ریز پروژه ها و خروجی های مشخص در حوزه سرمایه گذاری استان تدوین شود.

دکتر مهران فاطمی در نشست سرمایه‌گذاری استان  که به منظور آسیب شناسی تدوین فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد، ضمن قدردانی از کلیه اقدامات انجام شده و در حال انجام در این حوزه گفت: باید یک منظومه و بسته مشخص عملیاتی با راهبردها، ریز پروژه ها و خروجی های مشخص در حوزه سرمایه گذاری تدوین شود.
وی در ادامه به ضرورت تهیه کیف سرمایه گذاری در حوزه های مزیت دار استان اشاره و خاطرنشان کرد: در این کیف باید مجوزها، میزان اعتبارات، تسهیلات تخصیصی و مشوق ها لحاظ شود تا سرمایه گذار بتواند بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند.
استاندار یزد همچنین بر برگزاری تورهای سرمایه گذاری در استان جهت آشناسازی سرمایه گذاران با فرصت های سرمایه گذاری استان و ارائه کیف های سرمایه گذاری به آن ها تاکید کرد.

دکتر فاطمی با بیان اینکه با نگاه بخشی، بخشنامه ای و اداری نمی توان در حوزه سرمایه گذاری های جهش ایجاد کرد، اظهارداشت: ظرف مدت یک ماه فرصت های سرمایه گذاری کلان و در خور استان جهت ارائه به تورهای سرمایه گذاری احصاء و مجوززدایی شود.
وی در ادامه ️انتظار کوتاه مدت خود از دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری را، به بار نشستن حداقل ۱۰ فرصت سرمایه گذاری در هر فصل؛ متناسب با اولویت های استان عنوان کرد.

استاندار یزد در پایان با اشاره به ضرورت انجام کار تیمی، جهادی و برنامه ریزی شده در امر تسهیل در سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی، اضافه کرد: دستگاه ها باید مسائل مربوط به پروژه های پیشران تعریف شده در سند یزد نوین را با جدیت دنبال کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا