آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

بیمه شدن بانوان شاغل در کارگاه های فاقد بیمه تامین اجتماعی

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان یزد: بانوان و زنان خانه دار و دختران ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند از طرح بیمه زنان خانه دار استفاده کنند.

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان یزد گفت: بسیاری از بانوان و دختران در کارگاه‌هایی مشغول بکار هستند که شامل قانون و مقررات تامین اجتماعی نبوده یا در سنوات قبل بیمه پردازی داشتند و هم اکنون قطع شده است.

وی افزود: این افراد می‌توانند در طرح بیمه زنان خانه دار شرکت کرده و خود را بیمه کنند.

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان تصریح کرد: این طرح شامل بانوان و زنان خانه دار و دختران ۱۸ تا ۵۰ سال است و دختران ۱۵ تا ۱۸ سال که می‌خواهند مشمول این طرح شوند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، حکم رشد گرفته و قراداد منعقد کنند.

وی ادامه داد: این طرح شامل بازنشستگی ۱۲ و ۱۴ درصد بابت بازنشستگی و فوت قبل یا بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد بابت بازنشستگی و فوت قبل یا بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی است.

ثقفی تصریح کرد: متقاضیان در صورت تمایل برای استفاده تعهدات درمانی می‌توانند با پرداخت ماهانه حق بیمه خدمات درمانی از این خدمات بهره گیرند.

وی اظهار داشت: بانوان با حداقل ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سالگی می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا