گزارش روز یزد

اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در حوزه صنایع دستی

استاندار یزد با تاکید بر لزوم پیگیری موضوعات مربوط به راه اندازی موزه زنده صنایع دستی در استان، اهتمام به ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار استان با آموزش صنایع دستی و ایجاد بازار فروش برای آن را خواستار شد.

استانداری یزد: اهمیت دانش بنیان سازی صنایع دستی جهت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار اشاره و تصریح کرد: پیشنهاد ارائه شده در خصوص ورود صنایع بزرگ به این حوزه؛ در قالب مسئولیت اجتماعی، قابل پیگیری و مشروط به تهیه مدل عملیاتی قابل اطمینان است تا ضمن آموزش صنایع دستی و اشتغالزایی در این مناطق، استارتاپ هایی در این حوزه شکل گیرد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا