اخبار استخدامپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

گزارش برنامه مستند پنجه های کارآمد از پیشران موفق طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

دکتر ابراهیمی معاون آموزش وکارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی وسرکار خانم رقیه طالبی به عنوان کار آفرین برتر این خطه ، درمستندپنجه های کارآمد از نقش و تاثیر آموزش ومشاورههای هدفمند درتوسعه مهارت آموزی اثر بخش و راه اندازی کسب وکار سخن می گوید.

 

گزارش برنامه مستند پنجه های کارآمد از پیشران موفق طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

دکتر ابراهیمی معاون آموزش وکارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی وسرکار خانم رقیه طالبی به عنوان کار آفرین برتر این خطه ، درمستندپنجه های کارآمد از نقش و تاثیر آموزش ومشاورههای هدفمند درتوسعه مهارت آموزی اثر بخش و راه اندازی کسب وکار سخن می گوید.

این مستند را ازطریق لینک زیر ببینید:

https://telewebion.com/episode/0x5278bd5

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا