اخبار استخدامدسته‌بندی نشده

ابطال شیوه نامه جذب نیروهای درمانی درگیر کرونا بررسی شد

ابطال شیوه نامه نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

ابطال شیوه نامه نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
به گزارش بازارکار، ابطال بند (مراکز مشمول واحدهای ستادی) شیوه نامه نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا به شماره ۱۰۱۲۶۰؍۲۰۹؍ د تاریخ ۲۰؍۱۲؍۹۹ صادره از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) به خواسته ابطال بند (مراکز مشمول واحدهای ستادی) شیوه نامه نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا به شماره ۱۰۱۲۶۰؍۲۰۹؍ د تاریخ ۲۰؍۱۲؍۹۹ صادره از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
متن مقرره مورد شکایت
به موجب دو مصوبه مورد شکایت؛ گروه‌هایی از اشخاص از دریافت امتیازات مربوط به آزمون استخدامی و به کارگیری نیرو در وزارت بهداشت، مستثنی و محروم اعلام شده‌اند و شاکی محرومیت این گروه‌ها را مغایر با مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کووید ۱۹ و همچنین نظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خوانده است.
شیوه نامه شماره ۱۰۱۲۶۰؍۲۰۹؍ د تاریخ ۲۰؍۱۲؍۹۹ صادره از اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته پیرو بخشنامه شماره ۸۰۴۱؍۲۰۹؍ د مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا برای داوطلبان آزمون استخدامی ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۹، به پیوست شیوه نامه مربوطه ارسال می‌شود. اجرای دقیق و کامل شیوه نامه مذکور در جهت احقاق حق داوطلبان مشمول و جلوگیری از شکایات احتمالی در این زمینه مورد انتظار می‌باشد.
مراکز مشمول طبق این بخشنامه مراکز درمانی و بهداشتی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی محسوب می‌شود.واحدهای ستادی مؤسسه (اعم از حوزه ریاست، معاونت‌ها، دانشکده‌ها و…) جز مراکز مزبور محاسبه نمی‌شود.
شیوه نامه شماره ۳۷۰۵؍۲؍ د مورخ ۶؍۳؍۱۴۰۰ صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: به استناد جلسه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی و در اجرای بند «ب» مصوبات سی و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به تاریخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ (موضوع: دستورالعمل امتیاز کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، نامه شماره ۳۶۶۶۷۶ مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۱۷۶؍۲۰۹؍ د مورخ ۲۰؍۲۰؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، به شرح ذیل مصوبات کمیته امتیازدهی کرونا دانشگاه (موضوع ماده ۵ دستورالعمل شورای توسعه مدیریت)، در مورد نحوه تعیین و اعمال اولویت امتیاز کرونا را جهت اجرا اعلام می‌دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به اجمال عنوان نموده است که: ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به دلیل شرایط خاص کشور در شرایط اپیدمی تصمیم گرفت که کسانی که به صورت قراردادی در بازه زمانی ۱؍۱۲؍۹۸ الی آخرین روز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت (۲۶؍۱۲؍۹۹) اشتغال به خدمت مستقیم در مقابل بیماری کرونا داشته‌اند، از امتیاز ویژه‌ای به منظور استخدام بهره‌مند شوند.
در تاریخ ۱۸؍۱؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای به شماره ۲۱۵؍۲۰؍۹؍ د از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام می‌نماید که «کدام مشاغل بهداشتی و درمانی مشمول برخورداری از امتیاز مصوب ستاد کرونا هستند» و معاونت مزبور نیز در نامه ۸۵۸؍۳۰۰؍ د مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ «ستادهای مراکز بهداشت شهرستان و استان» را مشمول این امتیاز بیان می‌دارد. اما علیرغم این مطلب، معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و به تَبَع آن معاونت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدون توجه به این پاسخ استعلام و در طی شیوه‌نامه‌ای ستاد مرکز بهداشت شهرستان یا استان را مشمول امتیاز استخدامی ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی‌داند.
لذا درخواست می‌شود که هر دو شیوه‌نامه صادره از معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و همچنین معاونت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را که با مصوبه ستاد ملی کرونا و استعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعارض دارد، ابطال فرمائید.
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب جز «الف» بند (۳) بخش «مصوبات» صورتجلسه سی و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹ با عنوان «اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید -۱۹ در استخدام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مقرر شده است که: «به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در آزمون‌های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که براساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌کند، برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید -۱۹ در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید -۱۹ در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند».
مستفاد از مقرره یادشده، ستاد ملی مقابله با کرونا صرفاً برای نیروهایی که «مستقیماً در مقابله با ویروس کووید -۱۹ و درمان آن» و «در بیمارستان‌ها» فعالیت می‌کنند، اولویت در استخدام و به‌کارگیری و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی را قائل شده است و این امر منصرف از نیروهای ستادی وزارتخانه است که به صورت مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و درمان آن نیستند و در بیمارستان‌ها نیز فعالیت ندارند.
ثانیاً: جز «ب» بند (۳) مصوبه صدرالاشعار بیان داشته که دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی می‌رسد و بر همین اساس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷؍۰۵؍۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه تعیین و اعمال اولویت و امتیازات برای کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کرونا را تصویب نموده است که بر مبنای بند (۱) آن: «کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت که در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله به صورت مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید -۱۹ در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت کرده‌اند، مشمول استفاده از امتیازهای این دستورالعمل می‌شوند».
ه صراحت بند مزبور، قید «مقابله مستقیم با کرونا» و «فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی» شرط لازم جهت بهره‌مندی از امتیاز آزمون استخدامی بوده و افراد شاغل در واحدهای ستادی مشمول برخورداری از آن نیستند.
ثالثاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و بخشنامه شماره ۳۷۰۵؍۲؍ د مورخ ۰۶؍۰۳؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان نیز صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای مصوبات بالادستی بوده و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند مراکز مشمول از شیوه‌نامه نحوه اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۶۰؍۲۰۹؍ د مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل منابع انسانی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در خصوص عدم تعلق امتیاز به کارکنان واحدهای ستادی در آزمون استخدامی و بند (۶) بخشنامه شماره ۳۷۰۵؍۲؍ د مورخ ۰۶؍۰۳؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا