آموزش و مهارتهرمزگانهرمزگان- سردبیر

جایگاه پژوهش در توسعه، تبدیل به باور شده است

رییس دانشگاه هرمزگان گفت: جایگاه و اهمیت پژوهش برای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه و جامعه صنعتی تبدیل به یک باور شده است.

به گزارش بازارکار،محمد صادقی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش اظهار داشت: ارتباط خوبی بین صنعت و جامعه و دانشگاه شکل‌گرفته است و جا دارد از تمامی افرادی که در این بخش، دانشگاه‌ها را یاری کردند سپاسگزاری کنم.

وی ادامه داد: هم ما و هم صنعت باور داریم چیرگی بر چالش‌ها و رسیدن به مرحله آفریدن با شناسایی مساله و شفاف سازی آن توسط محققان و پژوهشگران انجام می‌شود.

رییس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: اگر هر دوی ما بر اهمیت پژوهش همچنان که واقفیم بیش از این توجه لازم را داشته باشیم درخواهیم یافت آنچه که بتواند تمامی مرزها را بردارد پژوهش است.رییس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: اگر هر دوی ما بر اهمیت پژوهش همچنان که واقفیم بیش از این توجه لازم را داشته باشیم درخواهیم یافت آنچه که بتواند تمامی مرزها را بردارد پژوهش است.

وی ابراز کرد: پژوهش مرز ما را با صنعت و جامعه بر می‌دارد و یک همزیستی، یکنواختی و یکپارچگی ایجاد می‌کند و در بخش‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه هرمزگان و جامعه صنعتی این استان شاهد رویکرد مطلوبی در این خصوص هستیم.

رییس دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه نمایشگاه هفته پژوهش در محل مجتمع بصیرت دانشگاه هرمزگان روز گذشته آغاز بکار کرد، افزود: نوع مشابه آن را از میزان دستاوردهای و تلاش‌های جامعه پیرامونی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است مشاهده می‌کنیم.

صادقی یادآور شد: ذات پژوهش یعنی تلاشی جمعی برای دست یافتن به یک هدف به منظور بیشنه یا حداکثر کردن مطلوبیت عمومی، آنچه از فضای نمایشگاه هفته پژوهش مشاهده می‌شود این است که تحقق این هدف امری بعید نیست.

وی افزود:‌ پژوهش پرده برداشتن از یکسری مجهولات به این قصد است که تصمیم یا یافته‌ای دقیق‌تر به‌دست آوریم، اگر توسعه را مد نظر داریم در فرآیند حل مساله ناگزیریم خود را مسلح به فضای علم و پژوهش کنیم.

رییس دانشگاه هرمزگان اشاره کرد: در سالی که از اقتصاد دانش‌بنیان سخن به میان می‌آید فاصله‌های رویکردهای علمی و کاربردی تقریباً به حداقل رسیده و موتور محرک و پیشران اهداف ما پژوهش است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا