آگهی استخداماخبار استخدامبنر تبلیغاتدسته‌بندی نشده

استخدام سراسری بانک ملت (استخدام جدید – سال 1401)

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده شغلي بانکدار و کاردان، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در جدول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد:

توضیحات
تبصره 1: صرفاً متقاضيان داراي مدرک تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت مقاطع تحصيلي کارشناسی و کارشناسي ارشد، مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.
تبصره 2 : تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (1401/10/08) باشد.
تبصره3 : متقاضيان دانشجوي مقاطع بالاتر، مي بايست قبل از بکارگيري در بانک، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانک، ارائه نمايند.
تبصره4: دارندگان مقاطع تحصيلي بالاتر(در هر رشته تحصيلي)، مجاز به شرکت در مقطع تحصيلي پايين تر نمي باشند.
تبصره 5 : مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد متقاضيان در رده هاي شغلي يادشده مي بايست دقيقــاً مطابق يکي از رشته هاي مندرج در جداول مذکور باشد.
تبصره 6 : مدرک تحصيلي کارشناسي متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد، مي بايست مطابق يکي از رشته-هاي مندرج در جدول رده شغلي موردتقاضا باشد.
10-حداقل معدل کل براي مقطع تحصيلي کارشناسي 14 و براي کارشناسي ارشد 15 در نظر گرفته شده است.
11-شرايط سني جهت مقطع کارشناسي حداکثر 30 سال و کارشناسي ارشد حداکثر 32 سال (تا تاريخ برگزاري آزمون) مي-باشد.
12-متقاضيان مي بايست ساکن و بومي شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهاي مندرج در جدول شماره1) باشند.
متقاضيان علاوه بر داشتن سکونت در شهر مورد تقاضا، در صورت داشتن يکي از شرايط ذيل بومي تلقي مي شوند:
الف) متولد شهر مورد تقاضا
ب ) تحصيل حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان
ج ) حداقل يکسال به صورت پيوسته يا 2 سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت کار در محل معين، در شهر مذکور را داشته باشد.
د ) در 2 سال منتهي به تاريخ برگزاري آزمون، به صورت پيوسته در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد ( با ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر بنام خود يا پدر يا مادر )
تبصره1: متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهاي ب – ج – د باشند، صرفاً مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره2: چنانچه در شهري نياز به نيروي انساني رده بانکدار وجود نداشته باشد، امکان شرکت متقاضيان واجد شرايط آگهي استخدامي آن شهر، در آزمون استخدامي ساير شهرهاي همان استان (با شرط نزديک ترين شهر) امکان پذير مي باشد.
تبصره 3:چنانچه استانی در رده کاردان(حقوقی ،It وساختمان، مطابق جداول شماره 3،2و4) دارای سهمیه استخدامی باشد، متقاضیان واجد شرایط استخدامی در همه شهرهای استان می توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند.
منابع آزمون

آزمون استخدامي در قالب دو دفترچه سوال در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد با منابع آزموني به شرح جدول ذيل برگزار خواهد شد:

مقطع تحصيلي منابع آزمون بانکدار
کارشناسي هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ دانش علوم بانکي‏- بازارهاي مالي و سرمايه _ رياضيات و آمار _ مباحث بازاريابي
کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ دانش علوم بانکي‏- آشنايي با مباحث روز اقتصاد _ دانش مسائل روز مديريت _ مباحث بازاريابي

 

مقطع تحصيلي منابع آزمون کاردان حقوق
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ حقوق مدني _ آيين دادرسي مدني _ حقوق تجارت _ آيين دادرسي کيفري

 

مقطع تحصيلي منابع آزمون کاردان IT
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد – زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _- هوش مصنوعي‏- پايگاه داده‏- مهندسي نرم افزار‏- سيستم عامل‏- امنيت داده‏- معماري کامپيوتر‏- شبکه کامپيوتري

 

منابع آزمون کاردان حوزه ساختمان
مقطع تحصيلي رشته عمران
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ استاتيک- تحليل سازه- مقاومت مصالح- بتن-فولاد- زلزله-متره و برآورد-اصول و مديريت ساخت
مقطع تحصيلي رشته معماري
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ دروس فني ساختمان – درک عمومي معماري – درک عمومي معماري منظر – مباني بازسازي پس از سانحه – تاريخ معماري
مقطع تحصيلي رشته مکانيک
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ مکانيک سيالات – مقاومت مصالح – انتقال حرارت – ترموديناميک – استاتيک – ديناميک و ارتعاشات
مقطع تحصيلي رشته برق
کارشناسي/ کارشناسي ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومي کامپيوتر _ مدار الکتريکي – الکترونيک – کنترل سيستم‌هاي خطي – ابزار دقيق – ماشين هاي الکتريکي – تجزيه و تحليل سيستم

14-از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل 15 سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
15- ارائه گواهينامه مهارتهاي هفتگانه رايانه (ICDL) از سوي پذيرفته شدگان آزمون کتبي الزامي مي باشد.
16-از توفيق يافتگان مراحل استخدامي فوق، قبل از بکارگيري در بانک، ضمانتنامه بانکي به مبلغ 70.000.000 ريال (صرفاً صادره ازسوي ساير بانکها) اخذ مي گردد.
17- حوزه امتحاني داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعيين گرديده و محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر مي گردد.

روزشمار آزمون استخدامي سال 1401
مرحله انجام کار تاريخ
ثبت نام اينترنتي 1401/09/15 لغايت 1401/09/25
دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 1401 /10/05 لغايت 1401/10/07
آزمون کتبي 1401/10/08
مراحل ثبت نام
مراحل ثبت نام:
1‏- مراجعه به سايت بانک ملت
2‏-تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور
3‏-ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 1.800.000 ريال، اقدام و ساير مراحل ثبت نام را تا دريافت کد رهگيري طي نمايند.
تبصره: با عنايت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام مي گردد صرفاً متقاضياني که واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در جداول و متن آگهي مي-باشند، نسبت به ثبت نام و واريز وجه اقدام نمايند.
نکات مهم
قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته-شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه آزمون
داوطلبان مي بايست حداکثر تا تاريخ 1401/10/07 جهت دريافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سايت ياد شده مراجعه نمايند.
بديهي است جهت شرکت در آزمون، ارائه برگه ورود به جلسه، کارت ملي يا شناسنامه در روز برگزاري آزمون الزامي خواهد بود.
تبصره1: ارائه رسيد تعويض کارت ملي، براي متقاضياني که جهت تعويض آن اقدام نموده اند، در روز آزمون الزامي مي باشد.
تبصره2 : داوطلبان مي بايست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود (نام و نام خانوادگي ، کد ملي ، مدرک تحصيلي و…) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مي توانند از طريق قسمت مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.
تذکرات مهم
1‏- آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانک به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضاي مجازي، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه پس از توفيق متقاضيان در مرحله كتبي آزمون و بررسي و تطبيق مدارك استخدامي آنان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در آزمون کتبي و هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مقطع تحصيلي بالاتر در مقطع پايين تر شركت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از برگزاري آزمون كتبي، تا چند برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل استخدامي، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه خيلي مهم:
اعلام قبولي متقاضيان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه و همچنين نياز هر شهر، نسبت به بکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
6‏- هزينه شركت در آزمون، به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.
7‏- موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان واجد شرایط در تمامي مراحل استخدامي بترتيب شامل: آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه هاي استخدامي(تخصصي و رفتاري)، گزينش و معاينات پزشکي، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک و بر اساس نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
8‏-حوزه امتحاني داوطلبان نيز مطابق استان مورد درخواست تعيين گرديده و از طريق سايت ثبت نام قابل رويت مي باشد.
توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی مشاهده متن کامل آگهی در کادر پایین کلیک نمایید.
مشاهده متن کامل آگهی
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 25 آذر 1401
زمان دریافت کارت آزمون: 5 الی 7 دی 1401
زمان برگزاری آزمون: 8 دی 1401

جهت ثبت نام کلیک نمایید

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا